În zona în care locuiesc și păstoresc, anumite aspecte ale sfințirii au devenit de acum ilegale. O hotărâre recentă luată în statul Victoria (din Australia) caută să răstoarne această lucrare a harului lui Dumnezeu. Parlamentul din Victoria a adoptat o lege numită Change or Suppression (Conversion) Practices Prohibition Bill 2020 (Legea privind interzicerea practicilor de schimbare […]

Gânduri despre 1 Tesaloniceni 2:13

De Ryan Fullerton | 01.29.2021

De aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că, atunci când ați primit Cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci, așa cum și este în adevăr, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează și în voi care credeți. 1 Tesaloniceni 2:13   Predicatorii se gândesc la multe lucruri […]

Gânduri despre 1 Corinteni 2:1–5

De Sinclair Ferguson | 01.29.2021

Cât despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înțelepciune strălucită. Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Isus Hristos și pe El răstignit. Eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin […]

De ce au nevoie creștinii maturi de predicare cristocentrică

De Jeramie Rinne | 01.29.2021

Anwar este unul dintre prezbiterii noștri și un tata pe la 50 de ani, tată a trei copii. El predă la clasele de adulți, conduce studiile biblice atât în engleză cât și în arabică, și se întâlnește săptămânal cu un pluton de bărbați la 6:30 dimineața, înainte de serviciul bisericii, pentru dare de socoteală și […]

Cum să NU predicăm din Pentateuh

De David King | 01.29.2021

Pentateuhul, uneori denumit Tora sau Legea, se referă la primele cinci cărți ale Bibliei: Geneza, Exodul, Levitic, Numeri și Deuteronom. Dacă ai predicat vreodată din oricare dintre aceste cărți, știi foarte bine că a predica din ele este un lucru provocator. Și vreau să vorbesc despre cinci erori pe care să le evităm. NU PREDICA […]

CUM AȘ PUTEA ȘTI DACĂ AM FOST CONVERTIT CU ADEVĂRAT?

08.20.2020

Prima epistolă a lui Ioan oferă mai multe „teste” care să îi ajute pe creștini în a cunoaște dacă au ajuns la credința mântuitoare în Hristos: 1. Testul credinței: „Oricine crede că Isus este Hristosul, este născut din Dumnezeu” (1Ioan 5:1a). Așadar, întreabă-te: Îmi pun eu credința în Isus Hristos în privința mântuirii mele? 2. Testul ascultării: „Dacă zicem […]

ECLESIOLOGIA TA GREȘITĂ NE RĂNEȘTE

De Mark Collins | 07.30.2020

„Ce este o biserică?” Aceasta era întrebarea de care mă temeam cel mai mult. Aveam 28 de ani și abia fusesem promovat de pe poziția de lider de echipă de misiune la cea de director regional. Ne adunam în ședințe lunare cu liderii, care veneau acolo reprezentând peste 80 de misionari de carieră susținuți de […]

CE ESTE SUCCESUL ÎN MISIUNE ȘI CUM SE MĂSOARĂ?

07.30.2020

Biblia ne învață mai multe elemente în acest sens, și o face cu o claritate convingătoare. Rezultatele în misiune vin de la Dumnezeu, nu din partea instrumentului omenesc.„Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească: așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic; ci Dumnezeu, care […]

CE ESTE ȘI CUM POATE FI MĂSURAT SUCCESUL ÎN LUCRARE?

07.30.2020

Aceasta este o întrebare dificil de răspuns, din cauza principiilor contradictorii care sunt puse în joc. Cum măsurăm supranaturalul? Rodnicia supranaturală nu poate fi măsurată întotdeauna. Succesul ține de credincioșie. Unul dintre cele mai importante criterii ale succesului nostru ar trebui să țină de faptul că suntem sau nu credincioși predicării Cuvântului și trăirii unei […]

CE ESTE UN PREZBITER AL BISERICII?

07.30.2020

Elementele de bază: un prezbiter este un bărbat care (i) satisface cerințele din 1 Timotei 3:1-7 și Tit 1:6-9, (ii) este recunoscut de congregația lui ca prezbiter (iii) și conduce biserica prin darea de învățătură din Cuvânt (1 Tim. 3:2), rugându-se pentru oile turmei (Iacov 5:14) și coordonând treburile bisericii (1 Petru 5:2). Supraveghere: un […]

CARE SUNT CELE MAI IMPORTANTE LUCRURI PE CARE TREBUIE SĂ LE FACĂ UN TÂNĂR PĂSTOR?

07.30.2020

Predicarea Cuvântului lui Dumnezeu. Lucrarea cea mai importantă pe care un tânăr păstor o are de făcut este să predice Cuvântul lui Dumnezeu. Totul începe de aici. Cuvântul lui Dumnezeu este ceea ce îi convertește pe păcătoși și ceea ce îi sfințește pe credincioși (1 Tes. 1:5; Ioan 17:17). Cuvântul lui Dumnezeu este ceea ce aduce schimbarea, […]

Articole și actualizări viitoare 9Marks Abonează-te