Cartea

     Te rugăm să notezi că, deși multe dintre aceste resurse traduse sunt disponibile gratuit pentru descărcare, ele sunt protejate prin reglementările privind drepturile de autor, astfel că, pentru a le putea imprima în orice fel sau pentru a le distribui online, cu excepția redistribuirii acestei pagini, vei avea nevoie să ne soliciți permisiunea. Pentru a solicita permisiunea de a imprima sau distribui aceste resurse, te rugăm să contacti 9Marks la adresa permissions@9marks.org.

Accesează mai jos resursele traduse în limba română. Apasă pe această imagine pentru mai multe informații.

 

 

Biserica Trăsături Esențiale | Revista 9Semne

 

GĂNDIRE BIBLICĂ PENTRU ZIDIREA BISERICILOR SĂNĂTOASE

 

Ucenicizarea | Revista 9Semne

 

GĂNDIRE BIBLICĂ PENTRU ZIDIREA BISERICILOR SĂNĂTOASE

 

Membrul Bisericii | Revista 9Semne

 

GĂNDIRE BIBLICĂ PENTRU ZIDIREA BISERICILOR SĂNĂTOASE

 

Disciplina Bisericii | Revista 9Semne

 

GĂNDIRE BIBLICĂ PENTRU ZIDIREA BISERICILOR SĂNĂTOASE

 

Convertirea | Revista 9Semne

 

GĂNDIRE BIBLICĂ PENTRU ZIDIREA BISERICILOR SĂNĂTOASE

 

Reforma Și Biserica Ta | Revista 9Semne

 

GĂNDIRE BIBLICĂ PENTRU ZIDIREA BISERICILOR SĂNĂTOASE

 

Evanghelizarea | Revista 9Semne

 

GĂNDIRE BIBLICĂ PENTRU ZIDIREA BISERICILOR SĂNĂTOASE

 

Evanghelia | Revista 9Semne

 

GĂNDIRE BIBLICĂ PENTRU ZIDIREA BISERICILOR SĂNĂTOASE

 

Predicarea Expozitivă | Revista 9Semne

 

GĂNDIRE BIBLICĂ PENTRU ZIDIREA BISERICILOR SĂNĂTOASE

 

Teologia Biblică | Revista 9Semne

 

GĂNDIRE BIBLICĂ PENTRU ZIDIREA BISERICILOR SĂNĂTOASE

 

Rugăciunea

RUGĂCIUNEA COMUNĂ MODELEAZĂ BISERICA

John Onwuchekwa

CARE ESTE ROLUL RUGACIUNII COMUNE ÎN BISERICA?

Rugăciunea este la fel de necesară pentru creștin precum este respirația pentru trupul omenesc — dar nu ne este foarte natural să o practicăm. În fapt, rugăciunea în bisericâ ajunge adesea să fie subtil neglijată în favoarea practicilor pragmatice care promit rezultate tangibile.

Această carte se focalizează pe necesitatea rugăciunii regulate ca practică și disciplină spirituală centrală pentru biserica locală — trezindu-ne pentru a conștientiza nevoia și binecuvântarea rugăciunii comune prin analiza învățăturilor Domnului Isus pe tema rugăciunii, a felului în care primii creștini au tratat rugăciunea și a modului cum ar trebui să acordăm prioritate maximă rugăciunii în adunările noastre.

 

Teologia Biblică

BISERICA PROPOVĂDUIEȘTE EVANGHELIA DIN TOATĂ BIBLIA

Nick Roark și Robert Cline

CUM SE PĂZEȘTE BISERICA DE EVANGHELIILE FALSE?

În fiecare săptămână, multe biserici din întreaga lume citesc Biblia, dar ratează esența ei – și sfârșesc prin a propovădui evanghelii false duminică de duminică. Unul dintre instrumentele cele mai importante care ajută la păzirea bisericii de acest pericol constă dintr-o înțelegere corectă a teologiei biblice, ceea ce înseamnă să citim Biblia în lumina esenței mesajului ei, care culminează totul în Domnul Isus Hristos.

Această carte își propune să ajute bisericile în păzirea adevărului Evangheliei, și ea pleacă de la formularea unui cadru pentru înțelegerea narațiunii de ansamblu a Bibliei, după care explică principiile de bază ce trebuie aplicate pentru prioritizarea propovăduirii acestui mesaj.

 

Convertirea

DUMNEZEU CREEAZĂ UN POPOR

Michael Lawrence

CUM ESTE LUCRAREA MODELATĂ DE TEOLOGIA CONVERTIRII?

Modalitatea în care o biserică acționează spune o mulțime de lucruri despre felul în care cei ce fac parte din ea cred că sunt mântuiți. Când o biserică își însușește cu adevărat învățătura Bibliei cu privire la convertire, aceasta îi va chema pe oameni la pocăință — nu la decizii de moment, nici la vindecări terapeutice sau la reformări morale exterioare.

Această scurtă carte a fost scrisă pentru a ajuta bisericile să înțeleagă corect schimbarea pe care o doctrină biblică a convertirii ar trebui să o producă în predicarea, evanghelizarea, ucenicizarea, membralitatea și orice altă fațetă a vieții bisericii locale.

 

Misiunea

BISERICA ÎMPÂNZEȘTE LUMEA

Andy Johnson

CINE RĂSPUNE PENTRU MISIUNEA MONDIALĂ?

Chiar dacă majoritatea creștinilor nu se vor muta vreodată în străinătate, Biblia îi înscrie pe fiecare creștin și pe fiecare biserică locală în marele proiect al misiunii mondiale. Biserica locală reprezintă motorul misiunii în lume. Dar de unde ar trebui să înceapă biserica această slujire?

Bisericile nu au nevoie de vreun program de misiune complicat. Ele au nevoie de Biblie și de înțelepciune pentru a șit cum să o pună în practică. Această carte îi îndreaptă ce cititori către Scriptură și le prezintă pași practici în vederea pregătirii și a susținerii misionarilor, a formării de parteneriate internațtionale, a trimiterii echipelor pe termen scrut și a evanghelizării popoarelor atât aici, acasă, cât și în străinătate.

 

Învătătura Sănătoas

CUM CREȘTE BISERICA ÎN DRAGOSTEA ȘI SFINȚENIA LUI DUMNEZEU

Bobby Jamieson

CE CREZI DESPRE DOCTRINĂ?

Oricare ar fi răspunsul care ți-ar veni în minte, această carte nu doar că te va convinge de faptul că învățătura sănătoasă este vitală pentru trăirea unei vieți evlavioase, ci ea îți va explica și rolul esențial pe care teologia îl joacă în viațt unei biserici sănătoase. Dincolo de orice, gândirea corectă in legătură cu Dumnezeu afectează totul, de la călăuzirea noastră în probleme practice ale vieții, până la creșterea bisericii în unitate și în mărturisirea Evangheliei.

Această scrută și accesibilă carte demonstrează felul cum teologia sănătoasă conduce la schimbare, la viață și la bucurie.

 

Evanghelizarea

ÎNTREAGA BISERICĂ VORBEȘTE DESPRE ISUS

J. Mack Stiles

EVANGHELIZAREA ESTE MAI MULT DECÂT UN PROGRAM

La fiecare câțiva ani, bisericile se năpustesc să adopte ultimile mofturi evanghelistice. Liderii administrează noul program, iar membrii o iau la goană după ei. Dar imaginează-ți o biserică în cadrul căreia evanghelizarea este pur și simplu parte a vieții acesteia. Liderii își împărtășesc credința cu consecvență și deschidere. Membrii le urmează exemplul, încurajându-se unii pe alții să facă din evanghelizare un stil continuu de viață. Acesta este felul de evanghelizare prezentat în această scurtă și convingătare carte. Nu vei găsi programe în ea. Dimpotrivă, se prea poate ca ea să aducă înaintea bisericii tale un nou fel de a trăi și de a răspăndi împreună Evanghelia.

 

Ucenicizarea

CUM SĂ-I AJUTĂM PE CEILALȚI SĂ ÎL URMEZE PE ISUS

Mark Dever

CE ÎNSEAMNĂ SĂ ÎI AJUTĂM PE CEILALȚI SĂ DEVINĂ TOT MAI ASEMĂNĂTORI LUI HRISTOS?

În acest ghid concis, păstorul Mark Dever descrie aspectele ucenicizării care țin de cine, ce, unde când, de ce și cum îi putem ajuta pe ceilalți să îl urmeze pe lsus. Urmărind modelul din Scriptură, această carte explică felul în care relațiile de ucenicizare ar trebui să funcționeze în contextul bisericii locale, învățându-ne cum să dezvoltăm o cultură a ucenicizării ca pe o parte normală a vieților noastre.

 

Prezbiterii Bisericii

CUM SĂ PĂSTORIM POPORUL LUI DUMNEZEU ASEMENEA LUI ISUS

Jeramie Rinne

CUM ARATĂ CONDUCEREA EFICIENTĂ A BISERICII?

În această carte conversațională, păstorul Jeramie Rinne prezintă o descriere ușor de înțeles a slujbei prezbiterilor, pe care o extrage din învățătura Bibliei cu privire la conducerea bisericii.

Oferind sfaturi practice pentru proaspeții prezbiteri și ajutându-i pe membrii bisericii să-i înțeleagă mai bine și să-i susțină pe liderii lor spirituali, acest succint volum îi va încuraja pe prezbiteri să își îmbrățișeze chemarea cu har, înțelepciune și claritate a viziunii.

 

Membralitatea în Biserică

CUM CUNOAȘTE LUMEA CINE ÎL REPREZINTĂ PE ISUS

Jonathan Leeman

CINE AR TREBUI SĂ SE POATĂ ALĂTURA UNEI BISERICI

A deveni membru al unei biserici este o parte importantă, dar adesea neglijată, a vieții creștine. Totuși, tendința din aceste vremuri este una de a abandona practica religiei organizate și de a manifesta un dezgust sau o teamă față de dedicare, în special față de dedicarea în relație cu instituțiile.

Jonathan Leeman tratează aceste aspecte prin a explica deschis ce presupune calitatea de membru în biserică și de ce este ea importantă. Acordând bisericii locale importanța cuvenită, Leeman a construit un caz convingător în favoarea consacrării noastre față de trupul local al lui Hristos.

 

Disciplina Bisericii

CUM PROTEJEAZĂ BISERICA NUMELE LUI ISUS

Jonathan Leeman

DISCIPLINA BISERICII ESTE UN LUCRU ESENȚIAL PENTRU ZIDIREA UNEI BISERICI SĂNĂTOASE.

Dar cum practicăm mai exact disciplina bisericii?

Jonathan Leeman ne ajută să ne confruntăm cu o varietate vastă de circumstanțe și păcate pentru care nu există studii de caz în Scriptură, păcate care nu sunt pe nicio listă și care au nevoie de un cadru biblic pentru a fi corectate adecvat, în dragoste.

Aveți aici un ghid contemporan și concis care oferă un cadru teologic pentru înțelegerea și adoptarea măsurilor disciplinare din biserica locală, și care este însoțit de numeroase exemple din situații ale vieții reale, ca și de răspunsurile corespunzătoare la acestea.

 

Evanghelia

BISERICA ÎNTRUCHIPEAZĂ FRUMUSEȚEA LUI HRISTOS

Ray Ortlund

CUM ÎNTRUCHIPEAZĂ BISERICA FRUMUSEȚEA LUI HRISTOS?

Evanghelia este un mesaj teologic. Dar acest mesaj dă naștere frumuseții umane-relațiilor frumoase din bisericile noastre, făcănd astfel ca slava lui Hristos să fie vizi-bilă înaintea lumii de astăzi.

În această carte, potrivită pentru zilele noastre, Pastorul Ray Ortlund ne arată că doctrina Evangheliei creează o cultură a Evangheliei. Și tocmai frumusețea culturii Evangheliel este piesa care lipsește din puzzle-ul multora din bisericile noastre. Dar atunci când Evangheliei i se permite să se manifeste în toată puterea, o biserică ajunge să radieze de gloria lui Hristos.

 

Predicarea Expozitivă

CUM PROPOVĂDUIM ASTĂZI CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

David Helm

CE ESTE NECESAR PENTRU O PREDICARE BUNĂ?

În această carte accesibilă — scrisă pentru predicatori și seminariști — păstorul David Helm creionează lucrurile în care trebuie să crezi și cele pe care trebuie să le împlinești pentru a deveni un predicator expozitiv, credincios Cuvântului lui Dumnezeu.

În afara ghidării practice, pas-cu-pas, a predicatorilor, această carte ne va echipa pe toți, făcându-ne capabili să recunoaștem predicarea bună, atunci când o vom auzi.

 

Închinarea comună

BISERICA SE STRÂNGE CA POPOR AL LUI DUMNEZEU

Matt Merker

CARE ESTE ROLUL ÎNCHINĂRII COMUNE ÎN BISERICĂ?
Creștinii se închină lui Dumnezeu la biserică în fiecare săptămână, dar mulți nu stiu exact ce este închinarea sau de ce se închină. Pentru unii, închinarea este ca o încălzire penrtru predică. Penttu alții, ea este un moment de genul ,,eu și lsus”. Cum trebuie să privim la închinarea comună prin lentilele Bibliei?
În această carte, Matt Merker arată că închinarea comună este strângerea laolaltă a poporului lui Dumnezeu, prin harul Lui, spre gloria Lui, spre binele lor și îna­intea lumii. El oferă gânduri biblice și sugestii practice prin care putem face ca închinarea comună să fie ceea ar trebui să fie: o pregustare a acelei strângeri laolal­tă a poporului lui Dumnezeu care se va închina veșnic în noua creație.

 

Diaconii

SLUJIND ȘI ÎNTĂRIND BISERICA

Matt Smethurst

CUM POT DIACONII SĂ MOBILIZEZE SLUJIREA DIN BISERICA LOCALĂ?

Diaconii sunt esenţiali pentru sănătatea unei biserici, însă confuziile abundă în ce privește descrierea biblică a slujirii lor. Care este rolul pe care Dumnezeu l-a dat diaconilor într-o congregaţie locală și ce relaţie există între ei și misiunea de ansamblu a bisericii?

În această scurtă carte, Matt Smethurst arată că diaconii sunt slujijtori-model chemaţi sa împlinească nevoi tangibile, să organizeze și să mobilizeze actele de slujire, să contribuie la păstrarea unităţii turmei și să susţină lucrarea prezbiterilor. Prin clarificarea ideilor greșite destul da răspândite, Smethurst oteră sfaturi practice pentru lucrarea diaconală și ajută astfel bisericile să înflorească.

 

Ce este Evanghelia?

Greg Gilbert

„Această carte pe tema Evangheliei este una dintre cele mai clare și mai importante cărți pe care le-am citit în ultimii ani”.

Mark Dever, păstor senior,
Capitol Hill Baptist Church, Washington DC

„Gilbert ne-a oferit un portret al Evangheliei care este clar pentru cei care au crezut și convingător pentru cei care trebuie să o creadă”.

David Platt, păstor,
McLean Bible Church, Washington DC

„Nu există vreo nevoie mai mare ca aceea de a cunoaște adevărata Evanghelie, de a recunoaște versiunile contrafăcute ale acesteia și de a educa o generație de creștini a căror viață să fie centrată în Evanghelie. Aveți înaintea voastră o carte foarte importantă, sosită la momentul potrivit”.

R. Albert Mohler, președinte,
The Southern Baptist Theological Seminary

 

De ce să cred Biblia?

Greg Gilbert

Gilbert prezintă argumente convingătoare în sprijinul veridicității Bibliei – echipându-i pe credincioși cu un instrument important pentru implicarea în lucrare într-o lume sceptică.

Josh McDowell, autor creștin

În limbaj simplu, Gilbert arată de ce putem avea încredere în Biblie și de ce trebuie să le acordăm atenție lucrurilor pe care ea le spune despre viață.

Darrell Bock, director executive responsabil cu implicarea în societate, Howard G. Hendricks Center, și profesor cercetător senior în studii nou-testa-mentale, Dallas Theological Seminary

De ce să cred Biblia? este o resursă deosebită pentru echiparea creștinilor în vederea apărării pasionate a Bibliei. De asemenea, ea îi provoacă pe sceptici să își reevalueze poziția. Am beneficiat foarte mult de pe urma lecturii acestei cărți.

Christian Wegert, păastor senior, Arche Gemeinde, Hamburg, Germania

 

Cine este Isus?

Greg Gilbert

Într-o manieră succintă și foarte ușor de citit, Greg Gilbert cercetează adânc paginile Scripturrii pentru a analiza adevărul afirmațiilor lui Hristos despre Sine.

Jim Daly, președinte, Focus on the Family

Această scurtă carte va fi un instrument deosebit pentru a le face oamenilor cunoștință cu cea mai uimitoare persoană care a trăit vreodată.

Ron Brown, antrenor, University of Nebraska Conhuskers

Gilbert aruncă o lumină proaspătă asupra unor scene familiare, adăugând sens lucrurilor faptice. Este o carte plină de artă, și totuși clară și caracterizată de o teologie biblică frumoasă. Aici se găsește o invitație adresată cititorului de a veni să Îl cunoască el însuși pe Isus.

Mark Dever, păstor senior, Capitol Hill Baptist Church, Washington, DC; președinte, 9Marks

 

Ce este o biserică sănătoasă?

Mark Dever

Ce este o biserică ideală şi pe ce bază o poţi descrie în acest fel?

Prin ce se deosebeşte aceasta de celelalte biserici? Şi mai important, cum se comportă ea diferit, în special în societate? Cei mai mulţi dintre noi nu ştiu exact cum să răspundă acestor întrebări, cu toate că e posibil să avem anumite idei preconcepute. Dar având această carte nu trebuie să-ţi mai faci griji în această privinţă.

Mark Dever caută să-i ajute pe credincioşi să identifice caracteristicile cheie ale unei biserici sănătoase: predicarea expozitivă, teologia biblică şi o înţelegere corectă a Evangheliei. După aceea Dever ne îndeamnă să dezvoltăm aceste caracteristici în bisericile noastre. Urmând exemplul autorilor Noului Testament şi vorbind membrilor bisericii, începând de la pastori şi până la ascultătorii din bănci, Dever îi încurajează pe toţi credincioşii să-şi îndeplinească fiecare rolul pentru susţinerea bisericii locale. Ce este o biserică sănătoasă? ne oferă adevăruri atemporale şi principii practice pe baza cărora ne putem îndeplini fiecare rolul primit de la Dumnezeu pentru trupul lui Cristos.

 

9 Semne ale unei biserici sănătoase

Mark Dever

De ce anume are nevoie o biserică pentru a fi sănătoasă? De o congregaţie numeroasă? De o parcare mare? De muzică antrenantă?

Probabil că aţi mai citit cărţi despre acest subiect – dar nu ca aceasta. Prezenta ediţie adăugită a cărţii Nouă semne ale unei biserici sănătoase nu este un manual de creştere a bisericii. Aceasta este recomandarea unui pastor care ne arată cum să evaluăm sănătatea bisericilor noastre folosind nouă calităţi esenţiale ale bisericii care sunt neglijate de multe biserici din zilele noastre.

Fie că eşti un lider în biserică sau un membru al acesteia, poţi ajuta la cultivarea acestor elemente în biserica ta, aducând o viaţă nouă şi sănătate spirituală pentru slava lui Dumnezeu.

 

Biserica intențională

ZIDEȘTE-ȚI LUCRAREA PE TEMELIA EVANGHELIEI

Mark Dever & Paul Alexander

Iată unul dintre cei mai fideli și profunzi pastori ai timpurilor noastre, care vorbește despre cele mai importante aspecte din viața bisericii. Mark Dever refuză să separe teologia de viața adunării, combinând înțelepciunea pastorală cu învățătura biblică clară. Această carte este un antidot puternic pentru abordările pragmatice ale zilelor noastre – și o respingere a celor care argumentează că teologia pur și simplu nu este practică.

R. Albert Mohler, Jr., Președinte,
The Southern Baptist Theological Seminary

Această lucrare este exemplul perfect al unei cărți cu adevărat practice pe tema sănătății și a creșterii bisericii – ea oferă călăuzire concretă și exemple de principii biblice care sunt aplicate în viața și lucrarea adunării locale.

J. Ligon Duncan III, Slujitor senior,
First Baptist Presbyterian Church, Jackson, MS

Sunt realmente rare cărțile despre biserică care încep cu Evanghelia. și mai rare sunt cărțile care își extrag metodologia pentru zidirea bisericii din Evanghelie. Această carte excelentă le face pe amândouă.

C. J. Mahaney,
Sovereign Grace Ministries

Biserica intențională conține multe dintre lecțiile pe care dr. Dever și colegii săi le-au învățat din Scriptură și pe care au căutat să le implementeze în viața comunității bisericii lor. Această carte se adresează tuturor celor care doresc să urmeze cu fidelitate tiparele biblice pentru biserică și care caută sprijin practic pentru situațiile cu care se confruntă.

Philip Graham Ryken, Slujitor senior,
Tenth Presbyterian Church, Philadephia

Iată o idee nouă: folosește Biblia ca pe un manual pentru a aduna și a conduce biserica! Iar Biserica intențională este într-adevăr un volum nou, ce stă în mijlocul avalanșei de manuale pentru „biserici de tip corporație și pastor de tip director executiv”, care sufocă viața adevărată a bisericii. Iată o carte care răspândește o aromă radicală și proaspătă preluată de pe paginile Scripturii și care va aduce suflul vieții în biserică. O lectură crucială.

R. Kent Hughes, Pastor senior,
College Church din Wheaton, IL

 

Mesajul Vechiului Testament

Mark Dever

VECHIUL TESTAMENT ne prezintă istorisirea promisiunilor pe care Dumnezeu le-a făcut poporului Său. Dincolo de suprafaţa lui oarecum obscură se ascunde magnificul adevăr despre dragostea şi puterea lui Dumnezeu. Pe toate paginile lui cititorul poate găsi promisiuni după promisiuni pe care i le face Dumnezeu şi care sunt toate împlinite în Noul Testament – în întruparea lui Isus Cristos.

Autorul Mark Dever îi introduce pe cititori în întregul glorios al Vechiului Testament pentru ca ei să poată înţelege tabloul complet al măreţiei lui Dumnezeu şi taina promisiunilor Sale.

 

Mesajul Noului Testament

Mark Dever

NOUL TESTAMENT ne oferă relatarea modului în care au fost împlinite promisiunile făcute de Dumnezeu în Vechiul Testament – şi ceea ce înseamnă acest lucru pentru noi. Naţiunea lui Israel avea multe speranţe: speranţa că li se va da un eliberator, speranţa unei părtăşii restaurate cu Dumnezeu şi speranţa că în lume se va face dreptate. Noul Testament ne arată cum au fost ţinute aceste promisiuni şi cum sunt ele împlinite în viaţa noastră, a acelora care suntem creştini.

Mark Dever studiază contextul istoric, organizarea şi temele teologice ale fiecărei cărţi din Noul Testament în lumina promisiunilor făcute de Dumnezeu în Vechiul Testament. Mesajul lui este mesajul Noului Testament, adică mesajul unei speranţe împlinite.

 

Predica ta din Vechiul Testament are nevoie de mântuire

Un manual pentru predicarea lui Hristos din Vechiul Testament

David King

Orice predicator știe că Vechiul Testament ne îndreaptă înspre Hristos. Dar oare totul are de-a face cu El? Nu doar într-un fel tematic, vag, ci profund cristocentric? Este Vechiul Testament mai mult decât o umbră a Mântuitorului, ci o carte care Îl proclamă pe fiecare pagină?

Păstorul David King crede că da – și că predicile tale vor fi îmbogățite dacă începi să Îl predici complet pe Hristos din ambele testamente. Cartea Predica ta din Vechiul Testament are nevoie de mântuire este un manual practic scris în sprijinul păstorilor și a învățătorilor biblici, ajutându-i să identifice Evanghelia în Vechiul Testament și să o predice înaintea poporului lui Dumnezeu. Îți vei însuși o metodă de intrepretare concentrată pe identificarea adevărurilor cristocentrice care îți vor umple predicile de gânduri profunde și de putere spre schimbarea vieților oamenilor. Începe să predici din Vechiul Testament în felul în care Dumnezeu dorește, considerându-l istoria Fiului Său de la Eden la Întrupare.

 

SĂNĂTATEA, BOGĂȚIA ȘI (ADEVĂRATA) EVANGHELIE

EVANGHELIA PROSPERITĂȚII ÎN FAȚA ADEVĂRULUI SCRIPTURII

Sean DeMars & Mike McKinley

Întrucât au trăit ei înșiși efectele devastatoare ale evangheliei prosperității, Sean DeMars și Mike McKinely și-au propus să scoată la lumină toxicitatea subtilă care se găsește în mesajul ei. Numirea și clamarea promisiunilor de binecuvântare materială pentru cei care au suficientă credință poate părea un lucru biblic la prima vedere, dar el se dovedește o răstălmăcire gravă a adevărului lui Dumnezeu.

Analizând comparativ pretențiile evangheliei prosperității cu ceea ce spune Scriptura în realitate, autorii subliniază pasajele biblice care se află în directă opoziție cu învățăturile prosperității. El cercetează ceea ce Biblia spune despre cei care cred doctrine false și despre mântuirea lor, ca și cum ar trebui să ne cercetăm inimile pentru a vedea dacă nu cumva ne-am format o înțelegere despre Dumnezeu care este tributară evangheliei prosperității.

 

Păstorul și consilierea

Fundamentele păstoririi membrilor bisericii care trec prin probleme

Jeremy Pierre & Deepak Reju

Păstorii alocă mult din timpul lor slujirii de consiliere a membrilor care trec prin perioade de criză, aceasta fiind o sarcină delicată ce le cere păstorilor să evalueze cu atenție fiecare situație, să împărtășească principii din Cuvântul lui Dumnezeu, și să ofere sugestii practice pentru a merge înainte. Totuși, păstorii se simt foarte des nepregătiți să își păstorească eficient membrii, astfel încât să treacă cu bine prin circumstanțe dificile precum depresia, adulterul, obiceiurile nesănătoase de alimentație și gândurile de suicid.

Scrisă pentru a-i ajuta pe păstorii și liderii bisericilor să înțeleagă elementele fundamentale ale consilierii biblice, această carte vine cu o vedere generală asupra procesului de consiliere, de la întâlnirea inițială până la sesiunea finală. De asemenea, ea include sugestii pentru cultivarea unui mediu al ucenicizării în biserica locală, ca și patru anexe care cuprind o listă scurtă de verificare pentru procesul de consiliere, sfaturi pentru luarea și organizarea notițelor, și multe altele.

 

9 Caracteristici Ale Unei Biserici Sănătoase

Mark Dever
*Posted Amazon links are paid links.