Care sunt cele 9 semne?

Cele nouă semne sunt următoarele: (1) predicarea expozitivă, (2) teologia biblică, (3) o înțelegere biblică a Veștii Bune, (4) o înțelegere biblică a convertirii, (5) o înțelegere biblică a evanghelizării, (6) membralitatea bisericească biblică, (7) disciplina biblică a bisericii, (8) ucenicizarea și creșterea biblică în credință, și (9) conducerea biblică a bisericii. Acestea nu sunt singurele lucruri necesare pentru zidirea bisericilor sănătoase, ci sunt nouă practici pe care multe biserici din zilele noastre le ignoră și care trebuie subliniate din nou.

 1. Predicarea Expozitivă

Ce este predicarea expozitivă?

O predică expozitivă preia ideea principală a unui pasaj al Scripturii, face din aceasta elementul central al predicii, și îl aplică vieții din zilele noastre.

Unde se găsește predicarea expozitivă în Biblie?

 • Potrivit Scripturii, Dumnezeu împlinește ceea ce El dorește prin a ne vorbi (v. Geneza 1:3, Isaia 55:10-11, Faptele Apostolilor 12:24). Acest lucru înseamnă că, dacă predicatorii vor ca predicile lor să fie pline de puterea lui Dumnezeu, ei trebuie să predice ceea ce Dumnezeu spune.
 • Biblia conține multe exemple ale acestui fel de predicare și dare de învățătură: preoții leviți dădeau învățătură din Lege (Deuteronom 33:10), Ezra și leviții citeau din Lege și explicau înțelesul ei (Neemia 8:8), iar Petru și apostolii explicau Scriptura și îi îndemnau pe cei ce îi ascultau să răspundă acesteia cu pocăință și credință (Faptele Apostolilor 2:14-41, 13:16-47).
 • Pe de altă parte, Dumnezeu îi condamnă pe cei care „spun vedenii ieșite din inima lor, nu ce vine din gura Domnului” (Ieremia 23:16, 18, 21-22).

De ce este importantă predicarea expozitivă?

Predicarea expozitivă este importantă pentru că doar Cuvântul lui Dumnezeu este cel care convinge, convertește, zidește și sfințește poporul lui Dumnezeu (Evrei 4:12; 1 Petru 1:23; 1 Tesaloniceni 2:13; Ioan 17:17). Predicarea care face din ideea centrală a textului biblic tema centrală a predicii face ca agenda lui Dumnezeu să conducă biserica, nu agenda predicatorului.

 1. Teologia biblică

Ce este teologia biblică?

Teologia biblică este învățătura sănătoasă, înseamnă să avem o gândire corectă despre Dumnezeu și o credință în acord cu Scriptura.

Unde se găsește teologia biblică în Scriptură?

 1. Întreaga Biblie ne dă învățătura sănătoasă.
 2. Multe cărți ale Noului Testament, cum ar fi epistolele lui Pavel către Romani și Efeseni, sunt pline-ochi de învățătură doctrinară bogată (v. Romani 1-11 și Efeseni 1-3).
 3. Autorii Noului Testament susțin frecvent că învățătura sănătoasă este esențială pentru a avea creștini sănătoși și biserici sănătoase (v. 1 Timotei 1:5, 2 Ioan 1-6 și Tit 2:1-10).

De ce este importantă teologia biblică?

Teologia biblică este esențială pentru

 1. Evanghelizare. Evanghelia este doctrină. De aceea, doctrina sănătoasă este necesară pentru evanghelizare.
 2. Ucenicizare. Isus s-a rugat astfel: „Sfințește-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul” (Ioan 17:17). Creștinii cresc prin a învăța și a trăi în lumina adevărului – cu alte cuvinte, prin doctrina sănătoasă.
 3. Unitate. Potrivit Noului Testament, singura unitate autentică este unitatea în adevăr (1 Ioan 1:1-4; 2 Ioan 10-11).
 4. Închinare. A ne închina lui Dumnezeu înseamnă să proclamăm perfecțiunile Lui (1 Petru 2:9-10) și să Îl înălțăm pentru ceea ce este El (Psalmii 29:2). Închinarea adevărată este un răspuns față de învățătura sănătoasă.
 1. Înțelegerea biblică a Evangheliei.

Ce înseamnă înțelegerea biblică a Evangheliei?

Vestea Bună este că:

 • Singurul Dumnezeu sfânt ne-a creat după chipul Său pentru a-L cunoaște (Geneza 1:26-28).
 • Dar noi am păcătuit și ne-am separat de El (Geneza 3; Romani 3:23).
 • În marea Lui dragoste, Dumnezeu S-a făcut om în Isus, a trăit o viață perfectă și a murit pe cruce, împlinind astfel Legea și luând asupra Lui pedeapsa păcatelor tuturor acelora care se întorc vreodată de la păcatele lor și își pun credința în El (Ioan 1:14; Evrei 7:26; Romani 3:21-26, 5:12-21).
 • El a înviat din morți, arătând că Dumnezeu a acceptat jertfa lui Hristos și că mânia lui Dumnezeu împotriva noastră a fost stinsă (Faptele Apostolilor 2:24, Romani 4:25).
 • El ne cheamă acum să ne pocăim de păcatele noastre și să ne încredem doar în Hristos, spre iertarea noastră (Faptele Apostolilor 17:30, Ioan 1:12). Dacă noi ne pocăim de păcatele noastre și ne punem credința în Hristos, suntem născuți din nou la o viață nouă, o viață veșnică alături de Dumnezeu (Ioan 3:16).
 • El își adună un popor nou la Sine, format din toți cei care se supun lui Hristos ca Domn (Matei 16:15-19; Efeseni. 2:11-19).

Unde se găsește aceasta în Biblie?

Romani 1-4 conține una dintre cele mai complete prezentări a Evangheliei din întreaga Scriptură, iar 1 Corinteni 15:1-4 conține un rezumat al ei.

De ce este important acest lucru?

 • O înțelegere biblică a Evangheliei este importantă pentru că ea este puterea lui Dumnezeu spre mântuirea tuturor celor care cred, și este singura cale prin care oamenii păcătoși poți fi împăcați cu Dumnezeul cel sfânt.
 • Nu doar aceasta, ci orice lucru din existența unei biserici decurge din înțelegerea pe care ea o are asupra Evangheliei, fie că este vorba despre predicare, consiliere, ucenicizare, muzică, evanghelizare, misiune și așa mai departe.
 1. Înțelegerea biblică a convertirii

Ce înseamnă înțelegerea biblică a convertirii?

O înțelegere biblică a convertirii recunoaște deopotrivă ceea ce Dumnezeu face și ceea ce oamenii fac în mântuire. În convertire, Dumnezeu

 • le dă viață celor morți (Efeseni 2:5)
 • le dă vedere celor orbi (2 Corinteni 4:3-6)
 • și dă darurile credinței și pocăinței (Filipeni 1:29; Faptele Apostolilor 11:18).

De asemenea, în convertire, oamenii

 • se pocăiesc de păcatele lor (Marcu 1:15; Faptele Apostolilor 3:19)
 • și cred în Isus (Ioan 3:16; Romani 3:21-26).

O înțelegere biblică a convertirii recunoaște că doar Dumnezeu poate mântui, și că El mântuiește indivizi prin a-i face capabili să răspundă Evangheliei prin a se pocăi de păcat și prin a-și pune credința în Hristos.

Unde se găsește acest lucru în Biblie?

 • Isus i-a chemat pe oameni la pocăință și la credința în El (Marcu 1:15). El a spus că, dacă cineva nu este născut din nou, nu poate intra în Împărăția cerurilor (Ioan 3:1-8).
 • De-a lungul cărții Faptele Apostolilor, apostolii i-au chemat pe oameni să se întoarcă de la păcatele lor și să își pună credința în Hristos (Faptele Apostolilor 2:38, 3:19-20, 10:43, 13:38-39, 16:31, 17:30).
 • Multe dintre epistole descriu deopotrivă nevoia noastră de a ne pocăi și de a crede în Hristos, și lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu de a împlini aceste lucruri (Romani 6:1-23; 1 Corinteni 2:14-15; 2 Corinteni 4:3-6; Efeseni 2:1-10; 1 Tesaloniceni 1:9-10; 2 Timotei 2:25-26).

De ce este importantă înțelegerea biblică a convertirii?

O înțelegere biblică a convertirii este importantă pentru biserici deoarece

 1. Ea clarifică felul cum bisericile ar trebui să îi îndemne pe necreștini – ele trebuie să îi cheme pe necreștini să se pocăiască de păcat și să își pună credința în Hristos.
 2. Ea le reamintește bisericilor că trebuie să se bazeze pe Dumnezeu în toate eforturile lor evanghelistice; doar El poate da viață nouă spirituală.
 3. Ea învață bisericile să mențină o deosebire clară între ele și lume.

O Viețile membrilor bisericilor ar trebui să fie marcate de roadele convertirii,

o   Bisericile ar trebui să admită la botez și la Cina Domnului doar acele persoane care dovedesc existența semnelor convertirii.

Bisericile trebuie să evanghelizeze și să dea învățătură despre viața creștină în așa fel încât să fie subliniată constant natura radicală a convertirii.

 1. Înțelegerea biblică a evanghelizării

Ce înseamnă înțelegerea biblică a evanghelizării?

Evanghelizarea înseamnă pur și simplu să le spunem necreștinilor Vestea Bună despre ceea ce Isus Hristos a făcut pentru mântuirea păcătoșilor și să îi îndemnăm pe aceștia să se pocăiască și să creadă. Pentru a face o evanghelizare biblică, trebuie:

 1. Să predicăm întreaga Evanghelie, chiar și vestea neplăcută despre mânia lui Dumnezeu îndreptată înspre păcatele noastre.
 2. Să îi chemăm pe oameni să se pocăiască de păcatele lor și să își pună credința în Hristos.
 3. Să arătăm clar că a crede în Hristos este un lucru costisitor, dar care merită.

Unde se găsește în Biblie?

Scriptura conține deopotrivă învățătură pe tema evanghelizării (Matei 28:19-20; Romani 10:14-17; 1 Petru 3:15-16) și exemple de predicare evanghelistică (v. Faptele Apostolilor 2:14-41, 3:12-26, 13:16-49, 17:22-31). Mai mult, de fiecare dacă când Scriptura vorbește despre Evanghelie, ea ne învață ce trebuie să mărturisim noi în lucrarea de evanghelizare (v. de exemplu, Romani 1-4 și 1 Corinteni 15:1-4).

De ce este importantă?

 • Când o biserică are o înțelegere nebiblică a Evangheliei, ea fie nu evanghelizează, fie face acest lucru în modalități amăgitoare sau manipulative, ori prezintă un mesaj care nu este Evanghelia.
 • Prin contrast, o înțelegere biblică a evanghelizării clarifică rolul nostru în misiunea pe care Dumnezeu a dat-o bisericii: noi trebuie să predicăm Vestea Bună despre ceea ce Hristos a făcut și să ne rugăm ca Dumnezeu să îi facă pe oameni să o creadă.
 1. Membralitatea în biserică

Ce înseamnă membralitatea în biserică?

Conform Bibliei, membralitatea în biserică constă în dedicarea fiecărui creștin de a face parte, a iubi, a sluji și a se supune unei biserici locale.

Unde se găsește în Biblie?

 • De-a lungul istoriei Vechiului Testament, Dumnezeu a făcut o deosebire clară între poporul Său și lume (v. Levitic 13:46, Numeri 5:3, Deuteronom 7:3).
 • Hristos spune că a intra în Împărăția lui Dumnezeu înseamnă să fii legat de biserica de pe „pământ” (Matei 16:16-19; 18:17-19). Unde vedem biserica pe pământ? Ea este biserica locală.
 • Noul Testament se referă în mod explicit la anumiți oameni că sunt din biserică și la alții că sunt din afară (1 Corinteni 5:12-13). Aceasta este o asociere mai mult decât obișnuită.
 • Biserica din Corint a fost formată dintr-un număr bine definit de credincioși, astfel că Pavel a putut vorbi despre o pedeapsă dată de o majoritate a acestora (2 Corinteni 2:6).
 • Nu doar că Noul Testament vorbește despre realitatea membralității în biserică, ci sunt scrise bisericilor locale zeci de „unul altuia”, expresii care umplu felul în care noi înțelegem cum ar trebui să fie membralitatea în biserică din punct de vedere practic.

De ce este importantă?

Membralitatea biblică în biserică este importantă pentru că biserica prezintă mărturia lui Dumnezeu înaintea lumii. Ea ilustrează gloria Lui. Prin membralitatea în biserică, necredincioșii ar trebui să vadă în viețile schimbate ale copiilor lui Dumnezeu faptul că Dumnezeu este sfânt și plin de har, și că Evanghelia Lui are putere spre mântuirea și transformarea păcătoșilor.

 1. Disciplina bisericii

Ce este disciplina bisericii?

 • Într-un sens mai larg, disciplina bisericii este orice lucru pe care biserica îl face pentru a-i ajuta pe membrii ei să caute sfințenia și să lupte împotriva păcatului. Predicarea, învățătura, rugăciunea, închinarea comună, relațiile de dare de socoteală și supravegherea de către păstori și prezbiteri sunt toate forme de disciplină.
 • Într-un sens mai restrictiv, disciplina bisericii este actul de corectare a păcatului în viața bisericii, care include și etapa finală posibilă a excluderii unui pretins creștin din calitatea de membru în biserică și de la participarea la Cina Domnului, din cauza unui păcat grav, față de care nu există pocăință (v. Matei 18:15-20, 1 Corinteni 5:1-13).

Unde se găsește în Biblie?

 • Noul Testament poruncește ca biserica să exercite disciplina corectivă (excluzându-i pe păcătoșii care nu se pocăiesc din părtășia bisericii) în pasaje precum Matei 18:15-17, 1 Corinteni 5:1-13, 2 Corinteni 2:6 și 2 Tesaloniceni 3:6-15.
 • Noul Testament vorbește despre disciplina formativă (eforturile noastre comune de a crește în sfințenie) în nenumărate pasaje care ne îndeamnă să căutăm sfințenia și să ne zidim unii pe alții în credință, precum în Efeseni 4:11-32 și Filipeni 2:1-18.

De ce este importantă disciplina bisericii?

Gândește-te la disciplină ca la acel arac care ajută pomul să crească drept, ca la roțile ajutătoare de la bicicletă, sau ca la nenumăratele ore de practică ale muzicianului. Fără disciplină, nu am crește așa cum dorește Dumnezeu. Prin disciplină, vom aduce roada aducătoare de pace a neprihănirii, prin harul lui Dumnezeu (Evrei 12:5-11).

 1. Ucenicizarea

Ce este ucenicizarea?

Scriptura ne arată că un creștin viu este unul care crește (2 Petru 1:8-10). De asemenea, ea ne învață că noi nu creștem doar prin învățare, ci și prin imitare (1 Corinteni 4:16; 11:1). De aceea, bisericile ar trebui să își îndemne membrii să crească în sfințenie și să îi ajute pe alții să facă același lucru.

Unde se găsește în Biblie?

 • Petru i-a îndemnat pe cititorii epistolei lui să crească în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos (2 Petru 3:18)
 • Pavel i-a îndemnat pe efeseni să crească prin a-și spune unii altora adevărul în dragoste (Efeseni 4:15).
 • Multe alte pasaje ale Scripturii ne învață să îi imităm pe liderii evlavioși (Filipeni 4:9; Evrei 13:7).

Ideea este că, potrivit Scripturii, toții creștinii ar trebuie să crească în Hristos, să îi imite pe alți credincioși evlavioși și să îi încurajeze pe alții în creșterea lor în asemănare cu Hristos.

De ce este importantă?

 1. Promovarea ucenicizării și a creșterii biblice în credință este importantă pentru că niciunul dintre noi nu suntem niște produse finale. Toți creștinii se vor lupta cu păcatul până la moarte, așa că noi toți avem nevoie de ajutor în această luptă.
 2. Dacă o biserică neglijează ucenicizarea și creșterea spirituală, sau predică o versiune distorsionată și nebiblică a ei, acest lucru îi va descuraja pe creștinii adevărați și le va da asigurări greșite falșilor creștini. Prin contrast, dacă o biserică hrănește o cultură a ucenicizării și creșterii creștine, acest lucru ca înmulți eforturile credincioșilor de a crește în sfințenie.
 3. O biserică ce nu crește în credință va produce în final o mărturie nesănătoasă înaintea lumii.
 1. Conducerea biblică a bisericii

Ce presupune conducerea biblică a bisericii?

Biblia ne învață că fiecare biserică locală ar trebui să fie condusă de o pluralitate de bărbați evlavioși și calificați, denumiți prezbiteri.

Unde se găsește în Biblie?

Pavel enumeră cerințele calificative pentru prezbiteri în 1 Timotei 3:1-7 și Tit 1:5-9. Alte pasaje care oferă dovezi ale pluralității prezbiterilor într-o biserică locală includ Faptele Apostolilor 14:23, 20:17, 1 Timotei 4:14, 1 Timotei 5:17 și Iacov 5:14.

De ce este importantă conducerea biblică a bisericii?

Dumnezeu le dăruiește bisericilor prezbiteri pentru a

 • hrăni turma lui Dumnezeu cu hrana Cuvântului Lui (Ioan 21:15-17),
 • călăuzi turma (1 Timotei 4:16; 1 Petru 5:3, Evrei 13:7),
 • și pentru a proteja oile de atacatori (Faptele Apostolilor 20:27-29; 2 Timotei 4:3-4; Tit 1:9),
 • protejându-se pe ei înșiși și biserica prin înțelepciunea lor însumată (Proverbe 11:14; 24:6).

Care este ideea esențială? Conducerea biblică a bisericii este importantă pentru că, în lipsa ei, poporul lui Dumnezeu ar fi ca niște oi fără păstori.