CONVERTIREA ȘI ISTORIA POPORULUI ISRAEL

Aproape orice persoană din zilele noastre subliniază faptul că ceea ce avem în Biblie este o narațiune, și pe bună dreptate. Ea a fost adesea descrisă ca narațiunea creației, căderii, răscumpărării și a împlinirii finale. Ea trece de la creație la noua creație. Dar unde se potrivește convertirea în această narațiune? Ea aparține acelei componente […]

CONVERTIREA ÎN NOUL TESTAMENT

Convertirea poate fi definită ca întoarcerea de la păcat către Dumnezeu. Poate că versetul clasic care surprinde bine această definiție este 1 Tesaloniceni 1:9: „Căci ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut, și cum de la idoli v-ați întors la Dumnezeu, ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat”. Aici vedem prezentate clar cele două […]

PROBLEMA PREDICĂRII ÎN ZILELE NOASTRE – ȘI TEOLOGIA BIBLICĂ, ÎN CALITATE DE SOLUȚIE LA ACEASTA

Diagnoza – Problema predicării din zilele noastre (Partea 1) Se prea poate ca bătălia pentru ineranța Scripturii să fie deja câștigată în interiorul asociației de biserici de care eu aparțin, și anume Convenția Baptistă de Sud. Cu toate acestea, nici noi și nici alte denominații sau biserici evanghelice care au câștigat astfel de bătălii nu […]