Evanghelizare & Evanghelia

CE MESAJE SUNT PROPOVĂDUITE ASTĂZI ȘI DESPRE CARE OAMENII CRED ÎN MOD GREȘIT CĂ ELE SUNT EVANGHELIA?

Răspunsuri
07.29.2020
  1. „Dumnezeu vrea să fim bogați”.Unii predicatori din zilele noastre spun că Vestea Bună este că Dumnezeu vrea să ne binecuvânteze cu o mulțime de bani și lucruri materiale, și că tot ce trebuie să facem este să cerem aceste lucruri de la El! Dar Evanghelia este un mesaj care se referă la binecuvântările spirituale (Efeseni 1:3): Dumnezeu L-a trimis pe Isus Hristos să moară și să învieze pentru noi, așa încât să putem fi justificați, împăcați cu Dumnezeu și să căpătăm viața veșnică în prezența lui Dumnezeu (Romani 3:25-26, 6:23; 2 Corinteni 5:18-21). Mai mult, Biblia nu promite că cei credincioși vor avea parte de prosperitate materială în această viață, ci dimpotrivă, de necazuri (Faptele Apostolilor 14:22), persecuție (2 Timotei 3:12) și suferințe (Romani 8:17), toate acestea urmând a fi înlocuite într-o zi cu o slavă de nedescris (2 Corinteni 4:17; Romani 8:18).
  2. „Dumnezeu este dragoste și, deci, totul este în regulă cu noi, oamenii”.Unii oameni gândesc că Evanghelia ar spune că Dumnezeu ne iubește și ne acceptă așa cum suntem. Dar Evanghelia biblică îi confruntă pe oameni, arătându-le că sunt niște păcătoși care au de înfruntat mânia lui Dumnezeu (Romani 3:23, Ioan 3:36) și le spune oamenilor despre soluția radicală a lui Dumnezeu la această problemă: moartea lui Isus pe cruce, prin care El a purtat păcatele oamenilor. Această Evanghelie îi cheamă pe oameni la un răspuns la fel de radical: să se pocăiască de păcate și să își pună credința în Hristos, pentru mântuirea lor.
  3. „Trebuie să fim oameni buni”. Evanghelia nu este un mesaj care ne vorbește despre cum să trăim o viață mai bună și, astfel, să ne producem starea de neprihănire înaintea lui Dumnezeu. De fapt, Evanghelia ne prezintă tocmai opusul acestei gândiri: nu putem face nimic plăcut înaintea lui Dumnezeu și nici nu putem să devenim vreodată acceptabili înaintea Lui (Romani 8:5-8). Dar vestea bună este că Isus a făcut deja pentru noi ceea ce noi n-am putea face niciodată prin puterile noastre: trăind o viață perfectă și suportând mânia lui Dumnezeu pe cruce, El a obținut o mântuire sigură pentru toți aceia care se întorc de la păcatele lor și își pun nădejdea în El (Romani 5:6-11, 8:31-34).
  4. „Isus a venit pentru a transforma societatea”.Unii oameni cred că misiunea lui Isus era să transforme societatea și să facă dreptate celor asupriți printr-o revoluție politică. Dar Biblia ne învață că această lume va fi îndreptată numai atunci când Isus va reveni și va da naștere unui pământ nou și unor ceruri noi (2 Tesaloniceni 2:9-10, Apocalipsa 21:1-5). Evanghelia este, în mod fundamental, un mesaj despre mântuirea de la mânia lui Dumnezeu, prin credința în Hristos, nicidecum un mesaj care să se refere la transformarea societății în această epocă.

(Parte a acestui material a fost adaptat din cartea Nouă Semne ale Unei Biserici Sănătoase de Mark Dever)

 

Acest articol a fost tradus în parteneriat cu Magna Gratia. Pentru resurse biblice asemănătoare, vizitați pagina lor de internet.