Membralitate & Disciplină

„NU FACEȚI ASTA!” DE CE SĂ NU PRACTICAȚI DISCIPLINA BISERICII

De Mark Dever

​Mark Dever é o pastor da Capitol Hill Baptist Church em Washignton, D. C. e presidente do 9Marks.
Articole
02.25.2010

„Nu faceți asta”. Este primul lucru pe care îl spun păstorilor când aceștia descoperă că există disciplina bisericii în Biblie. Le spun, „nu faceți asta, cel puțin, nu pentru moment”. De ce să dau acest sfat?

Haideți să ne gândim ce s-ar putea petrece în procesul acesta. Când păstorii aud pentru prima dată de disciplina bisericii, ei se gândesc adesea la faptul că ideea e ridicolă. Pare un gest lipsit de dragoste, contrar ideii de evanghelizare, ciudat, legalist, plin de judecată și de spirit de control asupra oamenilor. Cu siguranță că nu pare să aducă rezultate. Unii se gândesc chiar la faptul că ar fi ilegal.

DESCHIDEREA BIBLIILOR

Apoi, când nimeni nu e prin preajmă, ei caută în Biblie despre disciplină. Dau peste pasaje precum 2 Tesaloniceni 3:6, Galateni 6:1 sau clasicul text pe tema disciplinei – 1 Corinteni 5. Iau seama la contextul Vechiului Testament cu privire la excomunicare, și își amintesc că Dumnezeu și-a propus întotdeauna ca poporul Său să reflecte sfințenia Lui (Deuteronom 17:7; Levitic 19:2; Isaia 52:11; 1 Petru 1:16).

Apoi, cumva ei se îndreaptă către învățătura Domnului Isus și descoperă că, în același capitol, în care Domnul Isus condamnă spiritul de judecată (v. Matei 7:1), El îi avertizează pe ucenici să se păzească împotriva prorocilor mincinoși și împotriva celor care pretind că Îl urmează, dar nu ascultă de Cuvântul Său (Matei 7:15-20; 21-23). În final, Matei 18 își face loc, unde Domnul Isus îi învață pe ucenici să îl excludă în anumite situații pe acel păcătos care nu se pocăiește (Matei 18:17). Poate că, până la urmă, bisericile ar trebui să practice disciplina, zic ei.

Ceea ce în final îi trimite pe acești păstori, anterior populari, drăguți, normali, bine așezați, dincolo de limită este faptul că descoperă că unele biserici, în realitate, chiar practică disciplina bisericii. Nu este vorba de biserici ciudate și răutăcioase, ci de biserici fericite, care cresc, mari, biserici care predică harul, precum Grace Community Church din Sun Valley, California, Tenth Presbyterian din Philadelphia, First Baptist din Durham, Carolina de Nord, ori The Village Church de lângă Dallas.

Dar acești păstori au o problemă. Ei conștientizează că trebuie să fie ascultători. Ei se simt convinși de imaginea biblică a unei biserici unite, sfinte și iubitoare, o biserică ce Îl reflectă pe Dumnezeul unic, sfânt și iubitor. Ei înțeleg că eșecul de a practica disciplina le rănește biserica și le afectează mărturia înaintea lumii.

Tocmai în acest moment se ivește o hotărâre clară în inimile păstorilor. „Îmi voi conduce această congregație așa încât să fie biblică și în acest punct, chiar dacă va fi ultimul lucru pe care îl voi face!” Și, mult prea adesea, chiar este ultimul lucru.

CA UN FULGER CĂZUT DINTR-UN CER LIMPEDE ȘI ALBASTRU

Așa se face că, în viața liniștită și bine intenționată a unei congregații biblice inocente, își face apariția fulgerul subiectului disciplinei bisericii! Se poate să vină pe calea unei predici. Se poate să survină într-o conversație dintre păstor și un diacon. Poate să-și facă loc într-o circumstanță pregătită în grabă la o adunare generală a membrilor. Dar există un context în care acesta lovește, în mod obișnuit însoțit de un mare zel și de un torent de citate din Scriptură.

Apoi vine o acțiune sinceră.

După care apare și răspunsul: înțelegerea greșită și sentimentele rănite. Se fac acuzații de cealaltă parte. Păcatul este acuzat și apărat. Se pun etichete. Abundă amărăciunea! Simfonia congregației locale se transformă într-o cacofonie de argumente și acuzații. Oamenii strigă din toate părțile: „Unde se va opri acest scandal?” și „Așa, deci crezi că tu ești perfect?”

DISCIPLINA BISERICII: NU FACEȚI ASTA! CEL PUȚIN NU ACUM

Ce are de făcut păstorul? Sfatul meu ar fi acesta: „nu te băga în această situație din prima clipă”. Odată ce ai descoperit că disciplina corectivă a bisericii este biblică, așteaptă pentru o vreme înainte de a începe să o practici. (Disciplina bisericii este atât corectivă cât și formativă, cea de-a doua referindu-se la lucrarea bisericii de învățare și de formare a creștinilor.)

Probabil că în acest moment te gândești în felul următor: „Mark, cumva ne îndemni să nu ascultăm de Biblie?”

De fapt, eu nu spun asta. Eu încerc să vă ajut să faceți ceea ce Domnul Isus i-a învățat pe ucenicii Lui să facă (vedeți Luca 14:25-33): să socotiți costul înainte de a începe. Asigurați-vă că biserica înțelege suficient și acceptă această învățătură biblică. Obiectivul nu este ascultarea imediată urmată de o explozie, ci mai degrabă o congregație care este are formată de Cuvântul lui Dumnezeu. Ar trebui să vă doriți ca ea să meargă în direcția cea bună, iar acest lucru necesită păstorire răbdătoare.

CUM SĂ ÎȚI PĂSTOREȘTI BISERICA SPRE PRACTICAREA DISCIPLINEI

În primul rând, încurajează smerenia. Ajută-i pe oameni să vadă că ei înșiși pot avea păreri greșite despre propria stare spirituală. Ia exemplul din 1 Corinteni 5 ca și îndemnul lui Pavel față de creștinii din Corint, care se găsește mai larg prezentat în 2 Corinteni 13:5. Pavel ne îndeamnă să ne cercetăm pe noi înșine pentru a vedea dacă suntem în credință. Recunosc membrii bisericii tale că sunt chemați să se ajute unul pe altul în acest lucru?

În al doilea rând, asigură-te că biserica ta are o înțelegere biblică privitoare la calitatea de membru în adunarea locală. Oamenii nu înțeleg disciplina pentru că nu înțeleg ce presupune să fii membru. Membralitatea este o relație congregațională. Ea nu este creată, susținută și încheiată prin simplul act al unui individ, pentru că o persoană nu se poate alătura unei biserici într-un mod unilateral, fără acceptul bisericii. În mod asemănător, nimeni nu poate continua în calitatea de membru și nu poate părăsi această calitate într-o congregație fără acceptul explicit sau implicit al congregației, cu singura excepție a morții. Poate fi o chestiune greu de digerat, dar ceea ce spun în esență este faptul că e treaba unei biserici să decidă cine sunt membrii ei. Iar membrii pur și simplu nu pot părăsi biserica când se află prinși într-un păcat de care nu se pocăiesc.

Totuși, o astfel de percepție a calității de membru trebuie să fie mai întâi prezentată. Asigură-te că înțelegi ceea ce Biblia învață legat de calitatea de membru în biserică. Asigură-te că te-ai familiarizat tu însuți cu diferitele aspecte cruciale și pasaje pe care le poți reaminti membrilor atunci când vei fi întrebat. Caută oportunități ca, în predicile tale, să vorbești despre distincția între biserică și lume și despre felul în care această deosebire este importantă pentru natura și misiunea bisericii. Ajută-ți congregația să își formeze o astfel de imagine a planului lui Dumnezeu pentru biserica Lui, așa încât aceasta să creioneze disciplina și să alimenteze practica ei. Amintește-ți că membrii trebuie să înțeleagă calitatea de membru și disciplina, pentru că ei sunt cei care trebuie să o aplice.

În al treilea rând, roagă-te ca Dumnezeu să te ajute să fii un model de slujitor pentru alți creștini în biserica ta, prin învățătura dată public și prin lucrarea ta alături de familiile și persoanele din biserică. Lucrează având în vedere dezvoltarea unei „culturi a ucenicizării” și a dării de socoteală în biserica ta, unde creștinii pot să înțeleagă că un element de bază al uceniciei lor față de Isus constă din ajutarea altora să-L urmeze pe Isus (atât prin evanghelizare cât și prin ucenicizarea celorlalți creștini). Ajută-i să înțeleagă responsabilită-țile speciale pe care le au față de ceilalți membri ai adunării respective. Învață-i faptul că viața creștină este personală, dar nu este privată.

În al patrulea rând, pregătește statutul și legământul congregației. Acestea au și un rol de protecție legală. Începe să înveți în lecțiile de pregătire pentru viitorii membri în ce fel calitatea de membru și disciplina sunt prezentate explicit în Biblie.

În al cincilea și ultimul rând, fii neobosit în lucrarea de la amvon cu privire la predicarea identității creștinului. Definește în mod regulat ce este Evanghelia și ce este convertirea. Arată explicit faptul că o biserică trebuie să fie compusă din păcătoși care se pocăiesc și care își pun credința doar în Hristos, dar și care aduc dovezi credibile a acelei credințe. Roagă-te ca să ai o predicare centrată pe Evanghelie. Fii hotărât ca, prin ajutorul lui Dumnezeu, să îți conduci adunarea cu pași mărunți, dar în mod hotărât, către schimbare. Roagă-te ca, în loc să fiți o biserică unde să fie un lucru ciudat ca oamenii să se întrebe între ei cum evoluează spiritual, să deveniți o biserică unde ar fi ciudat dacă cineva nu te-a întrebat nimic despre viața ta spirituală.

VEȚI ȘTI CĂ SUNTEȚI GATA ATUNCI CÂND…

Veți ști că adunarea voastră este gata pentru practicarea disciplinei bisericii atunci când:

  • Liderii bisericii o înțeleg, sunt de acord cu ea și îi percep importanța (conducerea matură este pluralistă, lucru care este cel mai consecvent cu Scriptura și de mare ajutor pentru conducerea unei biserici în cazul unor discuții care au potențial volatil);
  • Adunarea este unită în înțelegerea faptului că o astfel de disciplină este biblică;
  • Membrii bisericii sunt formați în cea mai mare parte din oameni care vin să asculte în mod regulat predicarea Cuvântului;
  • Un caz foarte clar își face loc, în care membrii bisericii vor fi destul de uniți în percepția lor asupra faptului că excomunicarea este acțiunea corectă (de exemplu, excomunicarea pentru a-dulter este mai probabilă să producă un astfel de acord general între membri, decât excomunicarea pentru lipsa participării la serviciile bisericii).

Așadar, prietenul meu păstor, chiar dacă se poate să te fi gândit la faptul că ideea disciplinei bisericii este ridicolă, mă rog ca Dumnezeu să te ajute să îți conduci congregația să vadă că este un act iubitor, provocator, bun, distinct, plin de respect și de har, un act al ascultării și îndurării, și că acest lucru ajută la zidirea unei biserici care Îi aduce glorie lui Dumnezeu.

Totuși, când ai devenit pentru prima dată convins de caracterul biblic al disciplinei bisericii, amintește-ți că primul tău pas trebuie să fie nu practicarea disciplinei, tocmai pentru a face posibilă practicarea ei într-o zi anume.

 

Acest articol a fost tradus în parteneriat cu Magna Gratia. Pentru resurse biblice asemănătoare, vizitați pagina lor de internet.

Altele etichetate ca: articles