Predicare & Teologie

ESTE BIBLIA PREA COMPLICATĂ PENTRU CEI CE NU PREA POT SĂ O CITEASCĂ?

De Andy Prime

Andy Prime este plantator de biserică în rețeaua 20 Schemes în Gracemount, Edinburgh.
Articole
01.01.2015

Am învățat să citesc cărți pe când aveam vârsta de 18 sau 19 ani. Da, asta vreau să spun, anume să le citesc. Anterior, lecturile mele erau limitate la meniul de la restaurant și rezultatele meciurilor de fotbal de la televizor. Apoi am citit această carte [Biblia, n.tr.] și am descoperit că mi-a plăcut cu adevărat. Am început să mă gândesc că poate că această chestiune, lectura, nu este un lucru atât de rău.

Cineva mi-a dat în dar cu o cărticică scrisă de un individ foarte inteligent, pe nume John Owen, cunoscut și pentru cizmele lui de piele înalte și pentru că își dădea cu prea multă ceară în păr. Am devorat-o literalmente. După aceea, am vizitat o librărie creștină din zonă pentru a vedea dacă existau mai multe cărți ale aceluiași autor. Am găsit una intitulată The Death of Death in the Death of Christ, așa că am cumpărat-o și am luat-o acasă.

Chiar pe prima pagină am citit următoarele:

„Cititorule, dacă intenționezi (nu era un punct de plecare foarte bun, căci cuvintele erau exprimate într-o limbă veche și greu de înțeles) să mergi mai departe, te încurajez să te oprești pentru o clipă. Dacă ești cum sunt mulți în această perioadă, care caută pur și simplu titluri sau teme de care să fie atrași, și te-ai apropiat de cărți așa cum Cato a intrat în sala de teatru, ca să iasă de acolo neschimbat, distracția ta s-a încheiat. La revedere!”

Dă-mi voie să parafrazez cuvintele de mai sus: „dacă, pe o scară de la idiot la profesor, te afli pe treapta idioților, atunci pune jos cu calm această carte, și fă pasul înapoi”. Prima pagină, primul paragraf, prima propoziție, și deja mi se spune: „Distracția ta s-a încheiat. La revedere!” Am auzit vocea lui Owen vânându-mă parcă peste veacuri și spunându-mi: „Andy, renunță! Nu există poze în această carte, este una dificilă, prea grea pentru tine, dincolo de capacitatea ta de a o înțelege. Întoarce-te la televizor”. Așa că am închis cartea, și n-am mai citit-o de atunci.

Dar iată întrebarea mea: Este același lucru aplicabil Bibliei? Este Biblia rezervată doar profesorilor, academicienilor și deștepților lumii acesteia? Este ea doar pentru John Owen dar nu și pentru Andy Prime? Este ea rezervată doar predicatorilor, nu membrilor bisericii? Este ea accesibilă doar celor din clasa de mijloc? Poate avea ea un mesaj și pentru nevoiașii din vecinătatea mea sau pentru analfabeții din vecinătatea ta? Este oare prea dificilă? Este Biblia dincolo de abilitatea de a fi înțeleasă de oamenii normali, așa încât doar câțiva mai pricepuți să o înțeleagă?

Cuvântul vieții

Ascultați cuvântul Domnului din Deuteronom 30:14 — cuvântul vieții „este foarte aproape de tine…”

Aici, în Deuteronom, Moise stă înaintea poporului lui Dumnezeu, trăgând o gură mare de aer după trei predici mamut. Nu încape îndoială că oamenii suferă după atâta predicare. Dar observați că Moise își finalizează predicile într-o culme care conține patru negații, în 30:11-14. Cuvântul vieții

  • nu este prea dificil.
  • nu este departe de tine.
  • nu se află încuiat în ceruri.
  • nu este dincolo de mări.

Ceea ce Dumnezeu spune în Cuvântul Lui este că acesta nu este prea complicat pentru ca tu să îl înțelegi. El nu este inaccesibil, nu este lipsit de caracter practic, nu este imposibil de înțeles, nu este doar pentru niște elite, și nu este nicidecum doar pentru preotul sau păstorul tău. Cunoașterea lui Dumnezeu și înțelegerea Cuvântului Lui nu trebuie să fie un fel de efort spiritual supraomenesc. Sensul Cuvântului Lui nu este ascuns pentru majoritatea oamenilor, așa încât să fie descoperit doar de niște somități sau de cei care citesc sute de cărți.

Moise spune în 30:14: „cuvântul este foarte aproape de tine”. Acea afirmație este la fel de simplă pe cât este de scurtă. Cuvântul lui Dumnezeu este cu adevărat clar, pentru că El l-a adus aproape de noi. L-a adus suficient de aproape pentru a-l vedea, suficient pentru a-l auzi, suficient pentru a-l atinge, suficient pentru a-l cunoaște. Este „în gura ta și în inima ta.”

Nu este prima dată în cartea Deuteronom când vedem că se folosește limbajul „apropierii”. Dacă ne întoarcem în Deuteronom 4:5-8, vom citi:

„Iată, v-am învățat legi și porunci, cum mi-a poruncit Domnul, Dumnezeul meu, ca să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire. Să le păziți și să le împliniți; căci aceasta va fi înțelepciunea și priceperea voastră înaintea popoarelor, care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi și vor zice: „Acest neam mare este un popor cu totul înțelept și priceput!” Care este, în adevăr, neamul acela așa de mare încât să fi avut pe dumnezeii lui așa de aproape cum avem noi pe Domnul, Dumnezeul nostru, oridecâteori Îl chemăm? Și care este neamul acela așa de mare încât să aibă legi și porunci așa de drepte, cum este toată legea aceasta pe care v-o pun astăzi înainte?”

Apropierea lui Dumnezeu de noi ne arată măreția și harul Lui. Dumnezeul infinit S-a făcut cunoscut unor oameni finiți. Dumnezeul oricărei înțelepciuni i-a dat Legea Lui bună unui popor nebun. Dumnezeul universului transformă un popor mărunt, nesemnificativ, în acel popor care este invidiat de toate națiunile. Un Dumnezeu sfânt se apropie de un popor păcătos.

Contextul cărții Deuteronom ne arată că Moise cunoștea faptul că poporul avea să eșueze. Fără îndoială, era un lucru de așteptat. Dar el avea să se întâmple nu pentru că ei nu puteau înțelege poruncile lui Dumnezeu, ci pentru că nu doreau să le împlinească. Totuși, alături de această anticipare a eșecului, contextul ne arată și formularea unei promisiuni. Deuteronom 30:6 spune, „Domnul, Dumnezeul tău, îți va tăia împrejur inima ta și inima seminței tale, și vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău, din toată inima ta și din tot sufletul tău, ca să trăiești”. Adevăratul răspuns față de Lege nu era pur și simplu o ascultare de supraom. În schimb, viața era legată de încrederea în promisiunea lui Dumnezeu care avea în vedere viitorul. A alege viața însemna să ai încredere în faptul că Dumnezeu se apropiase prin promisiunile Lui.

Cuvântul lui Hristos

Dacă treci rapid prin paginile Bibliei tale, de-a lungul anilor istoriei mântuirii, vei vedea împlinirea acelei promisiuni în Romani 10. Aici îl descoperim pe Pavel întorcându-se la limbajul lui Moise pentru a sublinia o idee asemănătoare, dar care marchează un progres. De la claritatea cuvintelor lui Dumnezeu, el merge înainte către claritatea lui Hristos și a mântuirii. Pavel citează Deuteronom 30 pentru a surprinde Evanghelia. Așa cum a avea Legea în gura ta și a o cunoaște în inima ta nu era doar pentru un supraom în Deuteronom 30, nici mântuirea nu este doar pentru cei cu abilități supraomenești, în Romani 10.

Măreția și harul lui Dumnezeu se pot vedea în Cuvântul Lui pentru că, în Cuvânt, noi Îl vedem clar pe Mântuitorul, împlinirea promisiunilor din trecut ale lui Dumnezeu. În Romani 10, aparatul foto s-a focalizat în mod automat pe o claritate de înaltă rezoluție asupra Domnului Isus. Nu trebuie să te duci până la cer pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu S-a coborât în persoana Fiului Său. Iată cât de aproape a venit El față de noi. Nu trebuie să te pogori în adâncimile pământului pentru a fi mântuit, pentru că Dumnezeu, în Isus Hristos, a pătruns El în mormânt pentru a învia, aducând astfel viața. Iată cât de clar a devenit mesajul lui Dumnezeu.

Esența mesajului lui Pavel este că mântuirea nu se găsește în eforturile noastre zeloase de a păzi Legea. Acest lucru este prea dificil pentru noi. În schimb, ea se găsește în harul Lui. Noi nu suntem niște supraoameni – și nici nu avem nevoie să fim așa ceva. Dumnezeu s-a apropiat de noi prin acest Dumnezeu-Om, Isus, Domnul. Acest Isus Hristos, care a ascultat atunci când tu te-ai răzvrătit, a murit blestemat prin neascultarea noastră, așa încât noi să putem trăi în binecuvântarea ascultării Lui. În El, mântuirea este adusă aproape, atât de aproape încât o putem atinge, și este accesibilă tuturor, fără deosebire. Importanța accesibilității Scripturii stă în claritatea Mântuitorului. Gloria clarității Scripturilor ține de apropierea Mântuitorului de noi.

De ce este important acest lucru?

De ce este importantă această doctrină în lucrare? Majoritatea oamenilor din vecinătatea ta ar putea să citească mai mult decât cei din zona mea. Cu toate acestea, unii oameni vor fi analfabeți. Când conștientizăm acest lucru, nu putem să ne izolăm de faptul că Dumnezeu S-a descoperit – perfect și în final, într-o carte.

Așadar, atunci când îi abordăm pe oamenii care au puțină experiență sau dorință de a citi, cei care nu știu nimic din Biblie sau nu au o dorință de a cunoaște ce spune ea, putem avea încredere totală că, atunci când vom deschide paginile ei, Dumnezeu va fi aproape și Isus va fi clar. Evident, vor exista lucruri pe care ei – și noi alături de ei – nu le vom putea înțelege pe deplin. Mărturisirea de Credință de la Westminster arată că „nu toate lucrurile din Scriptură sunt la fel declare în ele însele”, ceea ce este totuna cu a spune că anumite aspecte vor fi mai greu de înțeles decât altele. Chiar apostolul Petru admite că mare parte dintre scrierile lui Pavel sunt dificile, dar niciodată imposibile, niciodată dincolo de abilitatea de a fi deslușite.

De aceea, lucrarea noastră este lucrarea Cuvântului. Prin urmare, responsabilitatea și sarcina noastră este să predicăm și să proclamăm Cuvântul lui Dumnezeu așa încât El, prin Duhul Său Sfânt, va face ca ochii orbi să vadă, atunci când El va ridica vălul, și când solzii vor cădea de peste ochii celor ce ne aud.

 

Nota editorului: acest articol a apărut a fost publicat în versiunea originală pe pagina de internet a lucrării 20 Schemes.

 

Acest articol a fost tradus în parteneriat cu Magna Gratia. Pentru resurse biblice asemănătoare, vizitați pagina lor de internet.

Altele etichetate ca: articles