Viața bisericii

CUM ESTE BISERICA PĂZITĂ ȘI GHIDATĂ DE TEOLOGIA BIBLICĂ

De Jonathan Leeman

Jonathan Leeman este directorul editorial al 9Marks și unul din prezbiterii Cheverly Baptist Church din Cheverly, Maryland. Îl puteți găsi pe Twitter la @JonathanDLeeman.
Articole
08.20.2014

Teologia biblică reprezintă modul cum citim Biblia. Ea este în esență o hermeneutică. Ea prezumă că numeroșii autori ai Scripturii și multele sale cărți relatează o singură istorie a unui singur Autor – anume vorbește despre Hristos.

Sună un pic academic? Așa este, dar…

Disciplina teologiei biblice este esențială pentru păzirea și călăuzirea bisericii tale. Ea apără bisericile împotriva falselor istorii și a căilor greșite. Ea călăuzește biserica către o predicare mai bună, către o viață practică mai bună, către căi mai bune.

Teologia biblică, în calitate de protector al bisericii

Gândește-te pentru o clipă la liberalismul teologic. El rescrie narațiunea mântuirii ca și cum ar vrea să portretizeze lucrarea lui Dumnezeu de a corecta, să spunem, nedreptatea economică sau conștiința politică egocentrică. Astfel de relatări ale răscumpărării pot să nu fie greșite în întregime, dar ele îmi amintesc de felul cum una din fiicele mele ar veni să relateze un conflict cu sora ei. Ea ar spune adevărul dar, în același timp, ar omite anumite detalii, ar pune accent pe anumite lucruri și ar face conexiuni și interpretări intenționate. Așa stau lucrurile și cu felul în care liberalismul abordează relatarea evanghelică a Bibliei.

Tot așa și cu romano-catolicismul, unde preoții și sacramentele joacă un rol mijlocitor și care se înrădăcinează din plin în vechiul legământ.

La fel este și în ce privește evanghelia prosperității care, la rândul ei, importă elemente din vechiul legământ în cel nou, doar-doar să poată vorbi despre binecuvântări materiale.

Alte grupuri teologice nu aduc trecutul istoriei răscumpărării în prezent, ci aduc viitorul acesteia în prezent. Cândva au existat anabaptiștii perfecționiști, care credeau că pot să aducă cerul pe pământ, și asta foarte repede. Liberalii progresiști au încercat acest lucru în urmă cu un secol. Acum este rândul acelora care se căznesc să transforme cultura, și ei fac acest lucru aducând înaintea noastră narațiuni repovestite cu subtilitate.

Lista este lungă, fie că ne gândim la sectele „creștine” precum mormonismul, Martorii lui Iehova, fie că ne gândim la mișcările din interiorul bisericilor, cum ar fi evanghelia socială, teologia eliberării, mesianismul american sau anumite forme de separatism fundamentalist. Unele vin cu o formă mai blândă a relatării biblice, altele cu una mai puternic distorsionată.

Esența este că evangheliile neechilibrate (sau false) și bisericile neechilibrate (sau false) sunt zidite fie pe „texte-cheie” alese într-un fel îngust, fie pe relatări întregi care sunt eronate. Ei fac conexiuni greșite între principalele legăminte ale Bibliei; sau subliniază prea multă continuitate ori prea multă discontinuitate; sau eșuează să facă distincție între tip și antetip; sau exagerează în una din extreme, în viziunea lor escatologică. Unii promit cerul pe pământ acum iar alții fac distincție între viața trupească și viața spirituală în vremea de acum.

În fiecare caz, sistemele teologice greșite sau neechilibrate propovăduiesc o evanghelie greșită sau neechilibrată, iar astfel de evanghelii conduc la zidirea unor biserici neechilibrate sau greșite.

Spre deosebire, teologia biblică sănătoasă apără Evanghelia și păzește biserica. D.A. Carson spune: „O teologie biblică robustă tinde să apere pe creștini împotriva celor mai rele influențe reducționiste”.

Asta înseamnă că este treaba păstorului (1) să cunoască teologia biblică sănătoasă și (2) să aibă știință de sistemele teologice greșite care îi afectează pe oamenii ce pășesc în biserica sa. Astăzi, mulți dintre membrii bisericilor au fost afectați de vreuna din versiunile evangheliei prosperității. Poți să explici de ce acel lapte nu este bun? (dacă ai nevoie de ajutor, consultă articolul „Evanghelia prosperității și teologia biblică” din această revistă).

Teologia biblică, GHIDUL bisericii

Dar teologia biblică nu este doar un păzitor al bisericii, ci este și un ghid – o călăuză către o predicare sănătoasă, o implicare sănătoasă în evanghelizare, către o închinare comună sănătoasă, către structuri bisericești sănătoase și către o viață creștină sănătoasă.

Un ghid pentru predicarea sănătoasă

Atunci când te așezi pentru a studia un text și pentru a pregăti o predică, teologia biblică te păzește de a lua anumite texte și, pe baza lor, să ajungi să relatezi o istorie dezechilibrată a răscumpărării.

Teologia biblică plasează fiecare text în contextul canonic corect și te ajută să vezi ce legătură are textul tău cu Persoana și lucrarea lui Hristos. Ea dă la o parte moralismul, așa încât să poți predica mesaje creștine. Ea face conexiuni corecte între texte indicative și texte imperative, între credință și fapte. Ea produce mesaje evanghelistice. Ea va face ca fiecare predică să fie parte din măreața istorie a răscumpărării.

Pe scurt, păstorule, ai nevoie de teologie biblică sănătoasă pentru a te achita de cel mai important lucru în slujirea ta: anume să predici și să înveți Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vrei un articol mai detaliat pe tema asta, citește „Teologia biblică și proclamarea Evangheliei” de Jeramie Rinne, în revista 9Semne.

Un ghid pentru o implicare evanghelistică sănătoasă

Îndreptându-ne acum atenția către evanghelizarea și implicarea bisericii în relație cu lumea din afară, trebuie să conștientizăm că teologia biblică echilibrează într-un mod corect așteptările noastre așa încât să nu ajungem să ne așteptăm la prea mult (să avem, de exemplu, o escatologie exagerată) sau să cerem prea puțin (oferind oamenilor un har ieftin, o credință superficială, beneficiile apartenenței la biserică înainte ca oamenii să creadă) sau să nu predicăm aspectele imperative ale Evangheliei.

Teologia biblică sănătoasă nu va promite oamenilor că vor avea acum o viață la superlativ, fie că este vorba despre sănătate și bogăție, fie transformarea orașului, fie că vom câștiga favoarea elitelor sau că ne vom lua înapoi țara. Dar aceasta nu înseamnă că ar trebui să ne ferim de a ne implica în ce privește schimbarea culturii sau de a căuta binele orașului prin fapte bune mânate de dragoste și dreptate.

Teologia biblică face implicarea primordială, adică evanghelizarea și misiunea, dar ea nu separă într-un mod fals cuvintele de fapte. Acestea sunt inseparabile pentru mărturia și misiunea bisericii, așa cum ne arată foarte clar relatarea biblică de la Adam la Avraam, la Israel, la David, la Hristos și la biserică.

Un ghid pentru închinarea comună sănătoasă

Este dansul aproape gol al lui David, de la aducerea chivotului legământului, un aspect normativ pentru închinarea în adunările bisericii? Nu? Dar jertfele preoților Vechiului Testament, folosirea instrumentelor și a corurilor sau darurile aduse de diverse sărbători, ori citirea și explicarea textului biblic? O teologie biblică sănătoasă ne ajută să răspundem la dilema cu privire la ce anume să aducem în perioada noului legământ și ce să lăsăm în cel vechi.

Din nou, multe lucruri depind de felul cum cineva așază împreună legămintele, de abordarea pe care o persoană o are cu privire la aspectele de continuitate și discontinuitate și de felul cum acea persoană înțelege lucrarea lui Hristos de împlinire a legămintelor. De asemenea, acest lucru depinde de înțelegerea persoanei în cauză cu privire la ce anume i-a fost permis bisericii lui Hristos să facă.

Toate acestea pot să sune foarte academic, dar practicile bisericii tale depind de teologia biblică pe care o ai. Întrebarea este: te-ai gândit în profunzime care este teologia ta biblică?

Dacă vrei să studiezi mai mult această temă, citește articolul lui Bobby Jamieson din această revistă, intitulat „Teologia biblică și închinarea comună”.

Un ghid pentru structuri bisericești sănătoase

În același fel, relatarea Scripturii ne cere să acordăm atenție aspectelor de continuitate și discontinuitate în ceea ce privește felul în care ne organizăm ca biserici. În termeni de continuitate, poporul lui Dumnezeu are întotdeauna nevoie să practice membralitatea și disciplina. În termen de discontinuitate, liderii poporului lui Dumnezeu se schimbă în mod dramatic de la vechiul legământ la cel nou. În primul rând, toți copiii lui Dumnezeu devin preoți. În al doilea rând, prezbiterii lui Dumnezeu sunt păstori care hrănesc turma prin intermediul Cuvântului.

Fără îndoială, întrebarea legată de cine poate fi membru al bisericii depinde de teologia biblică. Este calitatea de membru rezervată doar pentru cei credincioși, sau pentru credincioși și copiii lor? Acest lucru depinde de cantitatea de continuitate și discontinuitate pe care o vezi între circumcizie și botez.

Un ghid pentru o viață creștină sănătoasă

În final, merită să luăm în considerare importanța teologiei biblice pentru viața sănătoasă de creștin și felul cum acea viață se conectează la biserica locală.

În istoria Exodului, răscumpărarea a fost aplicată la nivel de grup. Dar în Noul Testament, răscumpărarea este individuală, nu-i așa?

Ei bine, depinde de felul cum înțelegem relația dintre vechiul legământ și noul legământ, și de felul cum înțelegem ceea ce Hristos realizează în noul legământ. N-ar putea cineva susține că existența unui cap al legământului implică existența unui popor al legământului (v. Ier. 31:33; 1Petru 2:10)? Mai mult, Pavel pare să sublinieze că zidul de despărțire dintre evrei și neamuri a fost zdrobit și că acel „om nou” a fost creat exact în momentul în care păcătoșii au fost împăcați cu Dumnezeu (Efes. 2:11-22).

Dacă este adevărat că mântuirea, în Noul Testament, este îndreptată către un popor identic celui din Vechiul Testament, chiar dacă experiența mântuirii oricărui individ se petrece la momente diferite și nu împreună, ca grup, precum în Exod, atunci ar părea că viața creștină este fundamental o viață de grup. Și creșterea spirituală, la rândul ei, este de grup. Apoi trăirea în credință este o chestiune de grup. Da, este adevărat că tata m-a adoptat, dar el m-a adoptat într-o familie, așa încât calitatea de fiu sau fiică a lui înseamnă în același timp să fiu fratele și sora lor.

Ei bine, această realitate a grupului are nenumărate implicații în orice lucru din învățătura, părtășia și cultura bisericii. Scopul de bază pentru existența unei biserici locale – dacă o astfel de perspectivă teologică este corectă – este pur și simplu fie o biserică. Înseamnă ca ea fie această nouă familie, noul popor, noua națiune, noua cultură și noul trup. De aceea, mult din ceea ce noi denumim creștere spirituală nu are legătură cu ceea ce fac în timpul meu privat, ci are de-a face cu felul cum învăț să îmi însușesc în noua identitate, în calitate de membru al familiei.

Pe de altă parte, este ușor să ne imaginăm o teologie care supralicitează poziția individului în detrimentul congregației (așa cum pot face unele sisteme teologice conservatoare) sau care supralicitează structurile bisericești sau din societate în detrimentul individului (așa cum fac teologiile liberale).

Mai mult, înțelegerea pe care o ai cu privire la relatarea biblică te ajută să cunoști ce să aștepți de la ceilalți membri de biserică: cât de multă neprihănire, cât de multă biruință asupra păcatului, cât de multă vindecare spirituală pentru victimele nedreptății, cât de multă restaurare a relațiilor frânte. Forma relatării biblice – așa cum o înțelegi – va creiona abordarea pe care o vei avea cu privire la tragedie, rău și neprihănire, atunci când te vei confrunta cu fiecare dintre ele în viața ta și a altora.

Cu alte cuvinte, o teologie biblică sănătoasă conduce la o viziune de tipul „deja, dar nu încă” asupra vieții creștine. Este foarte ușor să cădem în eroarea de a aștepta prea mult „deja” sau prea mult „nu încă”.

Esența este aceasta: o teologie biblică sănătoasă constituie o călăuză de încredere pentru viața creștină, în mod particular în ceea ce privește felul în care acea viață se relaționează la biserica locală. Și ea păzește biserica împotriva exceselor, așteptărilor greșite și a unei evanghelii false.

 

Acest articol a fost tradus în parteneriat cu Magna Gratia. Pentru resurse biblice asemănătoare, vizitați pagina lor de internet. 

Altele etichetate ca: articles