Predicare & Teologie

DE CE ESTE TEOLOGIA BIBLICĂ ESENȚIALĂ PENTRU UCENICIA ȘI CREȘTEREA ÎN CREDINȚĂ A CREȘTINULUI?

Răspunsuri
07.29.2020
  • Teologia biblică îl învață pe creștin să înțeleagă propria experiență în lumina istoriei biblice a lui Dumnezeu. Atunci când un creștin înțelege că Dumnezeu este suveran peste întreaga istorie și că El Și-a dus la îndeplinire planul de mântuire vreme de mii de ani, acest lucru îl ajută să își vadă propria experiență a credinței în acea perspectivă.
  • Teologia biblică învață pe creștin de unde provine el și încotro merge. Teologia biblică pune alături întreaga istorie a Bibliei, de la creație până la noua creație. Atunci când un creștin înțelege că el și-a început viața în păcat, la fel ca restul omenirii, dar că el călătorește acum către o veșnicie de părtășie fericită cu Dumnezeu și poporul lui Dumnezeu, acest lucru îi va da statornicie, nădejde și bucurie în mijlocul luptelor.
  • Teologia biblică îl învață pe creștin felul cum întreaga Biblie formează un tot. Dacă te limitezi la o singură carte a Bibliei, fără a cunoaște unde se situează aceasta în istoria răscumpărării, foarte probabil că tot ce vei căpăta va fi confuzie și descurajare. Dar teologia biblică îi ajută pe creștini să înțeleagă felul cum întreaga Biblie reprezintă o carte unitară, care iluminează înțelepciunea noastră în înțelegerea fiecărei părți individuale a ei.
  • Teologia biblică învață pe creștini felul cum să aplice diferitele părți ale Bibliei în propria viață. Ce au de-a face jertfele levitice cu viața unui creștin? Cum se aplică vieții unui creștin cucerirea țării Canaanului de către israeliți? Dar slujirea regală a lui David și Solomon? Teologia biblică îi ajută pe creștini să înțeleagă toate aceste părți ale Scripturii în lumina lucrării lui Hristos către care ele ne îndreaptă privirea, și îi ajută pe creștini să vadă felul cum aceste lucruri sunt relevante pentru viețile lor în zilele noastre.

 

Acest articol a fost tradus în parteneriat cu Magna Gratia. Pentru resurse biblice asemănătoare, vizitați pagina lor de internet.