Membralitate & Disciplină

CUM POT CONDUCE BISERICA MEA CĂTRE O ABORDARE BIBLICĂ A MEMBRALITĂȚII?

Răspunsuri
07.30.2020
 1. Propovăduiește Evanghelia. Predică despre sfințenia lui Dumnezeu, despre păcătoșenia omului, despre ispășirea substitutivă făcută de Hristos, despre învierea Lui, și despre nevoia noastră de a ne pocăi de păcatele noastre și de a ne pune credința în El. Arată clar că cei care nu se dedică unul altuia în dragoste n-au niciun motiv să își imagineze că s-au dedicat lui Dumnezeu în dragoste (1 Ioan 4:20-21).
 2. Folosește o mărturisire de credință și un legământ al bisericii. Cere membrilor să adere la o mărturisire de credință (ceea ce crede biserica) și la un legământ al bisericii (care definește felul în care membrii vor trăi împreună).
 3. Cere candidaților la botez să participe la lecții pe tema calității de membru. Ajută-i pe potențialii membri să știe ce anume se așteaptă de la ei, și care sunt lucrurile pe care ei le pot aștepta de la biserică. Folosește această oportunitate pentru a da învățătură din mărturisirea de credință și din legământul bisericii, vorbind despre importanța membralității și oferind sfaturi practice legate de felul în care biserica funcționează.
 4. Cere-le potențialilor mem-bri să participe la o discuție cu un prezbiter sau păstor. În acea discuție, cere acelei persoane să mărturisească Evanghelia și să prezinte situația convertirii și a ucenicizării de după momentul convertirii. Acest lucru vă va oferi oportunitatea de a cunoaște oameni noi și de a pune întrebări într-o modalitate netensionată.
 5. Încetează să mai botezi copii. Este evident că un copil poate să devină creștin. Totuși, o biserică nu poate în mod necesar să discearnă dacă un copil a devenit creștin sau nu, cu adevărat. Copiilor ar trebui să li se ofere oportunitatea de a se maturiza și de a avea ocazia să se împotrivească atracției lumii. Așadar, nu crea confuzie prin a-i boteza pe cei ale căror pretenții de credință nu pot fi evaluate temeinic de către biserică.
 6. Solicită acceptul noilor membri de către congregație. Ad-miterea sau excluderea din calitate de membru a unei persoane este un act al congregației (aceasta este o implicație a textului din 2 Corinteni 2:6). Așadar, cere bisericii tale să confirme în mod explicit pretenția de credință a oricărui membru pe care îl primește, și pe care are obligația să-l supravegheze.
 7. Mențineți o listă clară a membrilor, care să fie accesibilă tuturor. Încurajează-i pe membri să folosească această listă ca pe o listă de rugăciune.
 8. Supraveghează membrii bisericii în calitate de păstor. Încearcă să te asiguri că fiecare membru se află într-o relație regulată de conversație cu un prezbiter sau cu un creștin matur din congregație. Ia inițiativa de a cunoaște ce anume se petrece în viețile membrilor bisericii.
 9. Încurajează o cultură a ucenicizării. Încurajează-i pe creștinii mai tineri să devină ucenicii celor mai maturi. Încurajează-i pe creștinii maturi să-i ia sub aripa lor pe cei mai neexperimentați. Încurajează fiecare membru al bisericii să dezvolte relații spirituale multiple și benefice.
 10. Limitează anumite activități și domenii de slujire la membrii bisericii. Biserica ar trebui să ia în considerare posibilitatea de a restricționa anumite activități ale ei doar pentru membri, cum ar fi adunările generale, anumite slujbe publice și grupurile mici, cu excepția circumstanțelor când acestea au scop evanghelistic.
 11. Revigorează practica disciplinei corective. Odată ce ai dezvoltat o cultură a membralității adevă-rate, biblice, începe să-ți conduci congregația către practicarea disciplinei corective, pentru a-i excomunica pe cei ce persistă în păcate grave și care refuză să se pocăiască de ele.

 

(Acest material a fost adaptat după capitolul “Regaining Meaningful Church Membership” de Mark Dever, din cartea Restoring Integrity in Baptist Churches, ed. Thomas White, Jason B. Duesing și Malcomb B. Yarnell, III, pag. 57-60)

 

Acest articol a fost tradus în parteneriat cu Magna Gratia. Pentru resurse biblice asemănătoare, vizitați pagina lor de internet.