Evanghelizare & Evanghelia

CUM AȘ PUTEA ȘTI DACĂ AM FOST CONVERTIT CU ADEVĂRAT?

Răspunsuri
08.20.2020
Prima epistolă a lui Ioan oferă mai multe „teste” care să îi ajute pe creștini în a cunoaște dacă au ajuns la credința mântuitoare în Hristos:

1. Testul credinței: „Oricine crede că Isus este Hristosul, este născut din Dumnezeu” (1Ioan 5:1a). Așadar, întreabă-te: Îmi pun eu credința în Isus Hristos în privința mântuirii mele?

2. Testul ascultării: „Dacă zicem că avem părtășie cu El, şi umblăm în întuneric, mințim, şi nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții; și sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat” (1Ioan 1:6-7). Deci, întreabă-te: Demonstrează viața mea o consecvență în trăirea obișnuită în păcat, în lipsa de pocăință? Sau demonstrează ea o trăire consecventă în străduința de a umbla în lumină și de a mă pocăi de păcatele mele?
3. Testul dragostei: „Cine nu iubește pe fratele său, rămâne în moarte. Oricine urăște pe fratele său, este un ucigaș; şi știți că niciun ucigaș n-are viața veșnică rămânând în el” (1Ioan 3:14b-15). Întreabă-te, deci: Îi iubesc eu pe ceilalți creștini în modalități concrete, care demonstrează realitatea credinței mele?
4. Testul perseverenței: „Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri. Căci dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi; ci au ieșit, ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri” (1Ioan 2:19). Cei care nu continuă (sau perseverează) în credință dovedesc faptul că încă de la bun început credința lor a fost falsă. De aceea, întreabă-te: Continui eu în credință, în ciuda luptelor cu păcatul și a împotrivirii firii pământești?
Și un ultim principiu: întrucât până și creștinii sunt expuși amăgirii de sine, atunci când îți dai răspuns acestor întrebări, este bine să ceri părerea unora dintre membrii bisericii tale, credincioși maturi, care te cunosc cel mai bine și care te iubesc (v. Prov. 11:14; 15:22). Evident, acest lucru este greu de făcut dacă nu ai dezvoltat relații cu ceilalți credincioși, astfel încât ei să poată să îți vadă viața.
Parte din acest material a fost adaptat din cartea lui Thabiti Anyabwile intitulată „What is a Healthy Church Member”, p. 50-54.
Acest articol a fost tradus în parteneriat cu Magna Gratia. Pentru resurse biblice asemănătoare, vizitați pagina lor de internet.