Membralitate & Disciplină

CE ÎNSEAMNĂ CU ADEVĂRAT SĂ FII MEMBRU ÎN BISERICA LOCALĂ?

Răspunsuri
07.30.2020

A fi membru în biserica locală presupune patru lucruri esențiale:

  1. Membrii unei biserici locale ar trebui să fie creștini. În Faptele Apostolilor, cei care au crezut Evanghelia au fost adăugați bisericii (Faptele Apostolilor 2:41, 47). Epistolele lui Pavel către biserici sunt epistole scrise către creștini (Romani 1:7, 1 Corinteni 1:2). Chiar dacă nicio biserică nu va fi în măsură să discearnă în mod perfect cine este și cine nu este creștin, fiecare biserică ar trebui să-i accepte ca membri doar pe cei care mărturisesc într-un mod credibil credința lor în Hristos.
  2. Membrii unei biserici ar trebui să participe în mod regulat la slujbele ei. Membralitatea în biserică ajută bisericile să vegheze asupra vieților membrilor lor. Dacă cineva nu participă în mod regulat la viața bisericii, biserica nu are nicio modalitate de a cunoaște starea acelei persoane.
  3. Membrii văd biserica drept principalul lor context pentru părtășie și lucrare. „Sunt membru în Biserica X, dar lucrarea mea reală este…” este o atitudine nebiblică. Noul Testament este plin de expresia „unii altora”, care este adresată membrilor bisericilor locale. Asta nu înseamnă că creștinii nu ar trebui să împlinească acele porunci printre creștinii din alte biserici, pe măsura ce apar oportunitățile. Totuși, Noul Testament îi ilustrează pe creștini ca ascultători de poruncile lui Hristos și care trăiesc într-o părtășie locală de credincioși, față de care dau socoteală (ex. 1 Corinteni 12).
  4. Membrii unei biserici trebuie să aibă anumite privilegii și responsabilități biblice. Membrii unei biserici locale ar trebui să aibă privilegiul de a fi primiți la Cina Domnului. De asemenea, ei au responsabilitățile următoarele:
  • Să se roage pentru biserică.
  • Să fie transparenți în relațiile cu ceilalți membri ai bisericii, relații cu prilejul cărora să se slujească unul pe altul, să se încurajeze, să se mustre, să se învețe și să învețe unul de la altul (Efeseni 4:15-16).
  • Să se supună conducerii, și învățăturii bisericii, câtă vreme este biblică (Evrei 13:17).
  • Să contribuie la promovarea unității în trupul bisericii (Efeseni 4:3).
  • Să susțină financiar lucrarea biserici, după propriile posibilități (Galateni 6:6).
  • Să folosească darurile spirituale pe care Dumnezeu le-a dat pentru a zidi trupul bisericii în orice fel le este cu putință (1 Corinteni 12:7).

 

Acest articol a fost tradus în parteneriat cu Magna Gratia. Pentru resurse biblice asemănătoare, vizitați pagina lor de internet.