Evanghelizare & Evanghelia

CARE ESTE CEA MAI IMPORTANTĂ PROBLEMĂ PE CARE O TRATEAZĂ EVANGHELIA?

Răspunsuri
07.29.2020

Tratează Evanghelia în mod fundamental satisfacerea nevoilor noastre? Împlinirea dorinței noastre de a fi cineva? Transformarea societății? Educarea noastră pentru a trăi mai bine în viața pământească? Ridicarea săracilor din starea lor? Îmbogățirea și însănătoșirea noastră?

Toate aceste idei legate de Evanghelie izvorăsc dintr-o problemă de percepție, chiar dacă ele spun: „Asta este Evanghelia!” Dar oare aceasta este Evanghelia? Tratează ea vreunul din aceste lucruri? Este oricare din acestea problema fundamentală pe care Evanghelia o tratează?

Biblia spune: „nu, niciuna dintre acestea”. Biblia ne arată clar că problema fundamentală a omenirii constă din păcatele noastre și din mânia lui Dumnezeu îndreptată împotriva noastră, din cauza acestor păcate.

Mânia lui Dumnezeu împotriva păcatelor noastre reprezintă problema fundamentală pe care Evanghelia o tratează. Isus a murit pe cruce ca plată pentru păcat, ca jertfă care îndepărtează mânia lui Dumnezeu (Romani 3:25, 1 Ioan 2:2, 4:10), așa încât să fim mântuiți prin credința în El.

Cine poate sta înaintea urgiei Lui? Și cine poate ține piept mâniei Lui aprinse? Urgia Lui se varsă ca focul și se prăbușesc stâncile înaintea Lui. (Naum 1:6).

Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, care înăbușă adevărul în nelegiuirea lor (Romani 1:18).

Nimeni să nu vă înșele cu vorbe deșarte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. (Efeseni 5:6).

Împărații pământului, domnitorii, căpitanii oștilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților. Și ziceau munților și stâncilor: „Cădeți peste noi și ascundeți-ne de Fața Celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia Mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei Lui și cine poate sta în picioare?” (Apocalipsa 6:15-17).

Mânia lui Dumnezeu împotriva păcatelor noastre reprezintă problema fundamentală pe care Evanghelia o tratează. Isus a murit pe cruce ca plată pentru păcat, ca jertfă care îndepărtează mânia lui Dumnezeu (Romani 3:25, 1 Ioan 2:2, 4:10), așa încât să fim mântuiți prin credința în El.

 

Acest articol a fost tradus în parteneriat cu Magna Gratia. Pentru resurse biblice asemănătoare, vizitați pagina lor de internet.